SFK-webrapportages

Deelnemers van de SFK kunnen gebruik maken van verschillende webrapportages die de apotheker kunnen ondersteunen op diverse gebieden. Deze rapportages zijn online te raadplegen en laten de eigen apotheekgegevens van de SFK-deelnemers zien, vaak gespiegeld aan landelijke kengetallen.

Webrapportages worden dikwijls samengesteld in samenwerking met inhoudelijk deskundige organisaties, zoals Beroepsontwikkeling van KNMP en het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik (IVM). Iedere deelnemende apotheek kan met de persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord toegang krijgen tot de rapporten. Voor sommige webrapportages is een abonnement vereist. De Webrapportages zijn naar toepassingsgebied onderverdeeld in 3 rubrieken:

Patiëntenzorg en Indicatoren

Dit zijn Webrapportages rond een farmacotherapeutisch thema waarmee u als apotheker op eenvoudige wijze cijfers kunt verkrijgen over patiënten die mogelijk extra zorg nodig hebben van het apotheekteam, of bij wie een verbetering van de farmacotherapeutische behandeling wenselijk lijkt. Ook bevatten deze webrapportages kant-en-klare, gerichte informatie over de voorschrijfcijfers van de huisartsen binnen het verzorgingsgebied van de apotheek. De farmacotherapeutische rapportages kunt u gebruiken in het kader van FPZ en het FTO.

Veel rapportages bevatten indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van de farmaceutische dienstverlening door uw apotheek ten opzichte van die van andere apotheken. Een groot aantal programma’s beschikt over de mogelijkheid om groepsgegevens te tonen.

Met het combi–abonnement Patiëntenzorg en indicatoren krijgt u in één keer toegang tot alle webrapportages die betrekking hebben op farmaceutische patiëntenzorg, het FTO met de huisartsen, of die indicatoren op deze terreinen bevatten.

Zorgondersteuning

De KNMP Zorgondersteuningen zijn ontwikkeld door SFK in samenwerking met de KNMP. Door middel van het doorlopen van drie stappen kunnen apothekers invulling geven aan hun zorginhoudelijke rol bij de farmacotherapeutische behandeling van patiënten. Deze drie stappen zijn achtereenvolgens patiënten selecteren, zorgacties registreren, en evalueren. De zorgondersteuning ondersteunt apothekers bij het continue proces van verbetering van zorg voor patiënten met astma/COPD, diabetes/CVRM, of met multimedicatie-problematiek.

Praktijkvoering

Deze rapportages leveren informatie voor uw praktijkvoering en kunt u daarom gebruiken ten behoeve van uw kwaliteitsjaarplan, management- en jaaroverzichten, of in het kader van besprekingen en onderhandelingen met uw zorgverzekeraars. De meeste webrapportages omtrent de praktijkvoering zijn gratis. Alleen voor de Doelmatigheidsanalyses en de Zuid-Nederland rapportage heeft u een abonnement nodig.

Indien u als SFK-deelnemer graag op voorhand een voorbeeld wilt inzien van een Webrapportage waarvoor een abonnement nodig is, stuur dan een e-mail naar info@sfk.nl. U kunt dan demo-inloggegevens ontvangen waarmee u tijdelijk rapportages van een voorbeeldapotheek kunt bekijken.

Patiëntengegevens tonen in de webrapportages

De SFK heeft een plug-in ontwikkeld waarmee u patiëntgegevens kunt tonen in webrapportages. Hiermee is het niet langer noodzakelijk om de patiëntgegevens in uw apotheekinformatiesysteem (AIS) zelf op te zoeken en handmatig te linken met de nummers uit de webrapportage. De patiënten plug-in kunt u zelf activeren in iedere webrapportage waarin patëntenlijsten getoond worden. De patiëntgegevens verschijnen daarmee automatisch in de patiëntenlijst. Deze koppeling komt uitsluitend lokaal tot stand (op de pc waarmee u werkt). Dit betekent dat de patiëntgegevens niet door de SFK ingezien of opgevraagd kunnen worden.

Meer informatie over de installatie van de plug-in en de webbrowsers die u kunt gebruiken, vindt u op Patiëntgegevens in SFK webrapportages.

Voor meer informatie over de beschikbare Webrapportages en voorwaarden, zie overzicht en toelichting.

Contact

Helpdesk SFK
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur

(070) 373 74 44 helpdesk@sfk.nl