V

Folder: Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen
Met deze publieksfolder leggen apothekers patiënten makkelijker uit wanneer zorgverzekeraars een bereiding wel en niet vergoeden.
Folder: Verkoudheid of hooikoorts
U kunt uw patiënten adviseren bij hooikoorts en verkoudheid. Bijvoorbeeld over de juiste aanpak en welke medicijnen zij zonder recept kunnen verkrijgen. Uw persoonlijke advies speelt hier een belangrijke rol in. Bovendien kunt u deze folder ‘Verkoudheid of hooikoorts’ meegeven.
Publieksfolder Vaginale schimmelinfectie
Bestel de Publieksfolder Vaginale schimmelinfectie (mei 2012).
Publieksfolder Vergiftiging bij kinderen
Bestel de Publieksfolder Vergiftiging bij kinderen (september 2012).
Publieksfolder Verkeersdeelname
Bestel de Publieksfolder Verkeersdeelname (herzien januari 2008).
Publieksfolder Verkoudheid, griep en hoest
Bestel de Publieksfolder Verkoudheid, griep en hoest (november 2015).
Publieksfolder Verminderde nierfunctie en medicijnen
Bekijk de Publieksfolder Verminderde nierfunctie en medicijnen (januari 2012).
Publieksfolder Verstopping
Bestel de Publieksfolder Verstopping (juni 2015).
Publieksfolder Voetschimmel
Bestel de Publieksfolder Voetschimmel (augustus 2014).
Publieksfolder Vrij verkrijgbare medicijnen
Bestel de Publieksfolder Vrij verkrijgbare medicijnen (augustus 2014).
Veilig online gegevens uitwisselen met HTTPS
Als apotheker wilt u dat mensen veilig gegevens kunnen uitwisselen via uw website. Daarvoor kan uw website gebruikmaken van HTTPS. Dit is een protocol voor het veilig afhandelen van aanvragen tussen de cliënt - vaak een webbrowser zoals Firefox of Internet Explorer - en de webserver die de website 'host'.
Venster op Farmaciehistorie
Deze 4 uitgaven 'Venster op Farmaciehistorie' zijn Nederlandstalige publicaties over de geschiedenis van de farmaceutische wetenschappen en over de geschiedenis van het apothekersberoep. De uitgaven in de reeks 'Venster op Farmaciehistorie' zijn een initiatief van de Commissie voor de Geschiedenis van de Farmacie KNMP.
Vergoeding UZI-middelen in 2015
Bekijk de voorwaarden voor vergoeding van UZI-middelen in 2015.
Vertrouwenspersonen voor apothekers
Als apotheker (in opleiding) kunt u zich met vertrouwelijke kwesties richten tot de vertrouwenspersonen Annemieke Horikx en Annemieke Floor. De vertrouwenspersonen reiken u handvatten aan zodat u zoveel mogelijk zelfstandig naar een oplossing kunt zoeken voor de problemen die u ervaart. Zij werken op geheel anonieme basis.
Voorbeeldpresentatie 'Geneesmiddelen en sondes'
Presentatie voor nascholing van het apotheekteam: 'Geneesmiddelen en sondes'
Zakboek Verkeersdeelname
Het zakboek ‘Verkeersdeelname: adviezen bij geneesmiddelgebruik’ bevat adviezen over medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Het zakboek is bestemd voor apothekers en het apotheekteam.
Zakboek Verminderde Nierfunctie
Het zakboek ‘Verminderde Nierfunctie’ is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een verminderde nierfunctie.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl