V

App GnmVerkeer
De app GnmVerkeer bevat Verkeersdeelname-adviezen voor ruim 200 geneesmiddelen. De adviezen geven informatie over de mate waarin het geneesmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt, de invloed van de dosering, de tijdsduur van invloed op de rijvaardigheid en indien mogelijk rijveiligere alternatieven.
App NierDosering
De app NierDosering is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een verminderde nierfunctie. In de app staan doseringsadviezen voor volwassenen voor ruim 600 geneesmiddelen. De adviezen variëren van 'Geen actie nodig' tot uitgebreide doseringsaanpassingen.
Folder: Vergoeding van speciaal voor u gemaakte medicijnen
Met deze publieksfolder leggen apothekers patiënten makkelijker uit wanneer zorgverzekeraars een bereiding wel en niet vergoeden.
Publieksfolder Vaginale schimmelinfectie
Bestel de Publieksfolder Vaginale schimmelinfectie (mei 2012).
Publieksfolder Vergiftiging bij kinderen
Bestel de Publieksfolder Vergiftiging bij kinderen (september 2012).
Publieksfolder Verkeersdeelname
Bestel de Publieksfolder Verkeersdeelname (herzien januari 2008).
Publieksfolder Verkoudheid, griep en hoest
Bestel de Publieksfolder Verkoudheid, griep en hoest (januari 2017).
Publieksfolder Verminderde nierfunctie en medicijnen
Bekijk de Publieksfolder Verminderde nierfunctie en medicijnen (januari 2012).
Publieksfolder Verstopping
Bestel de Publieksfolder Verstopping (juni 2015).
Publieksfolder Voetschimmel
Bestel de Publieksfolder Voetschimmel (augustus 2014).
Publieksfolder Vrij verkrijgbare medicijnen
Bestel de Publieksfolder Vrij verkrijgbare medicijnen (augustus 2014).
Veilig online gegevens uitwisselen met HTTPS
Als apotheker wilt u dat mensen veilig gegevens kunnen uitwisselen via uw website. Daarvoor kan uw website gebruikmaken van HTTPS. Dit is een protocol voor het veilig afhandelen van aanvragen tussen de cliënt - vaak een webbrowser zoals Firefox of Internet Explorer - en de webserver die de website 'host'.
Vertrouwenspersonen voor apothekers
Als apotheker (in opleiding) kunt u zich met vertrouwelijke kwesties richten tot de vertrouwenspersonen Annemieke Horikx en Berry Daemen. De vertrouwenspersonen reiken u handvatten aan zodat u zoveel mogelijk zelfstandig naar een oplossing kunt zoeken voor de problemen die u ervaart. Zij werken op geheel anonieme basis.
Voorbeeldpresentatie 'Geneesmiddelen en sondes'
Presentatie voor nascholing van het apotheekteam: 'Geneesmiddelen en sondes'

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl