S

SFK Praktijkondersteunende programma’s
De praktijkondersteunde programma’s van de SFK zijn opgesteld ter ondersteuning van apothekers (en huisartsen) bij medicatiebeleid en farmaceutische patiëntenzorg. Deze SFK-programma’s leveren cijfers over een farmacotherapeutisch thema die u direct kunt gebruiken in het FTO en in het kader van FPZ.
SFK Zorgondersteuning
De webrapportage Zorgondersteuning is een handige tool om voor uw apotheek patiënten te selecteren voor controlegesprekken, interventies te registreren en uiteindelijk uw zorgverlenerschap te evalueren. Hiermee kan de apotheker inzichtelijk maken welke extra zorg geleverd wordt voor deze groep patiënten en wat daarvan de resultaten zijn.
SFK-webrapportages
Deelnemers van de SFK kunnen gebruik maken van verschillende webrapportages die de apotheker kunnen ondersteunen op diverse gebieden. Deze rapportages zijn online te raadplegen en laten de eigen apotheekgegevens van de SFK-deelnemers zien, vaak gespiegeld aan landelijke kengetallen.
Standaarden voor Zelfzorg (boek)
De Zelfzorgstandaarden, het Zelfzorgadvies Vitamine D en de UA-Standaarden worden samen uitgegeven in boekvorm, 'Standaarden voor Zelfzorg'. In ‘Standaarden voor Zelfzorg’ staan adviezen en achtergrondinformatie die belangrijk zijn voor een goed zelfzorgadvies. Het boek ‘Standaarden voor Zelfzorg’ is bestemd voor openbaar apothekers en het apotheekteam. Daarnaast is het bedoeld als studieboek voor apothekersassistenten en apothekers in opleiding.
Standaarden voor zelfzorg in de KNMP Kennisbank
De samenvatting van het boek ‘Standaarden voor Zelfzorg’ vindt u in KNMP Kennisbank. De zelfzorgstandaarden bieden adviezen en achtergrondinformatie die belangrijk zijn voor een goed zelfzorgadvies en zijn bestemd voor openbaar apothekers en het apotheekteam. Herziene of nieuwe Standaarden tussen nieuwe edities, verschijnen in hun geheel in de Kennisbank.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl