S

Data en feiten - SFK (boek)
SFK Data en feiten is een jaaruitgave van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Dit boek bevat relevante statistieken over de ontwikkeling van het geneesmiddelengebruik via de openbare apotheken in Nederland. Ook andere wetenswaardigheden, waaronder de top 10 meest verstrekte geneesmiddelen en de ontwikkeling van hardlopers zoals cholesterolverlagers en maagmiddelen, worden bondig beschreven.
SFK Praktijkondersteunende programma’s
De praktijkondersteunde programma’s van de SFK zijn opgesteld ter ondersteuning van apothekers (en huisartsen) bij medicatiebeleid en farmaceutische patiëntenzorg. Deze SFK-programma’s leveren cijfers over een farmacotherapeutisch thema die u direct kunt gebruiken in het FTO en in het kader van FPZ.
SFK Zorgondersteuning
De webrapportage Zorgondersteuning is een handige tool om voor uw apotheek patiënten te selecteren voor controlegesprekken, interventies te registreren en uiteindelijk uw zorgverlenerschap te evalueren. Hiermee kan de apotheker inzichtelijk maken welke extra zorg geleverd wordt voor deze groep patiënten en wat daarvan de resultaten zijn.
SFK-webrapportages
Deelnemers van de SFK kunnen gebruik maken van verschillende webrapportages die de apotheker kunnen ondersteunen op diverse gebieden. Deze rapportages zijn online te raadplegen en laten de eigen apotheekgegevens van de SFK-deelnemers zien, vaak gespiegeld aan landelijke kengetallen.
Social media-code
Social media kunnen het contact met uw klanten en patiënten verrijken. Maar hoe zet u social media verstandig in? Hoe u zich profileert op social media is van invloed op het beeld dat mensen hebben van uw professionele farmaceutische zorgverlening. Houd daarom rekening met de volgende 10 punten.
Standaarden voor Zelfzorg (boek)
De zelfzorgstandaarden en UA-Standaarden worden samen uitgegeven in boekvorm, 'Standaarden voor Zelfzorg'. In ‘Standaarden voor Zelfzorg’ staan adviezen en achtergrondinformatie die belangrijk zijn voor een goed zelfzorgadvies. Het boek ‘Standaarden voor Zelfzorg’ is bestemd voor openbaar apothekers en het apotheekteam.
Standaarden voor zelfzorg in de KNMP Kennisbank
De samenvatting van het boek ‘Standaarden voor Zelfzorg’ vindt u in KNMP Kennisbank. De zelfzorgstandaarden bieden adviezen en achtergrondinformatie die belangrijk zijn voor een goed zelfzorgadvies en zijn bestemd voor openbaar apothekers en het apotheekteam. Herziene of nieuwe Standaarden tussen nieuwe edities, verschijnen in hun geheel in de Kennisbank.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl