R

RAL Den Haag
Het LNA voert de werkzaamheden uit voor het RAL Den Haag. Dit betekent enerzijds dat analytisch onderzoek voor het RAL wordt uitgevoerd bij een laboratorium dat door de overheid is erkend als GMP-laboratorium. Anderzijds bezit het LNA veel bereidingstechnische expertise, zodat het RAL u bij een afwijkend analyseresultaat desgewenst kan adviseren over kwaliteitsverbetering.
Receptbereidingsvoorschriften
Recept-Bereidings-Voorschriften (RBV's) zijn model-bereidingsvoorschriften die apotheken gebruiken als er geen gestandaardiseerd voorschrift voor een preparaat bestaat.
Rekenformules creatinineklaring
De creatinineklaring schat u in met rekenformules. De meest toegepaste formules zijn de Modification of Diet in Renal Disease (MDRD) -formule en de Cockcroft-Gault-formule. Een nieuwe formule is de Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI). Deze formules zijn geschikt voor toepassing bij volwassenen.
Ringonderzoek laboratoria
Ringonderzoek is een vorm van toetsing van de vakbekwaamheid van een laboratorium. Met de uitslagen en adviezen kunnen deelnemers hun werkwijze en kwaliteitssysteem verbeteren.
Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS)
In de apotheek worden tabletten uitgeteld of wordt bijvoorbeeld een apotheekbereiding gemaakt voor een patiënt. Het Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS) geeft via Rifas.nl individueel advies over het veilig omgaan met producten.
Risicoanalyse NEN7510
Bij het verlenen van zorg aan patiënten in de apotheek en het uitwisselen van informatie met andere zorgverleners werkt u met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie, waarmee u zorgvuldig omgaat. Om die zorgvuldigheid te borgen is er een landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg vastgesteld: de NEN7510.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl