N

Narrowcast: Terhandstelling met begeleidingsgesprek
Deze narrowcast toont in 10 stappen hoe de apotheek – voor én achter de balie – zorgt voor veilig en effectief medicijngebruik.
Nederlands doseringsadvies bij verminderde nierfunctie
Van veel geneesmiddelen moet de dosering worden aangepast bij een verminderde nierfunctie. Dosisaanpassing is nodig om deze middelen veilig en effectief te kunnen gebruiken. De doseringsadviezen voor patiënten met een verminderde nierfunctie vindt u in de KNMP Kennisbank, het Informatorium Medicamentorum en in het Zakboek ‘Verminderde nierfunctie. Doseringsadviezen voor geneesmiddelen’.
Nederlandse Apotheek Norm (NAN)
In de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) staat wat apothekers verstaan onder verantwoorde farmaceutische zorg in de openbare apotheek. De KNMP werkt momenteel aan de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. Deze vervangt op termijn de NAN. Tot die tijd geldt de NAN 2006.
NVZA-etiketten
NVZA-etiketten zijn etiketten met NVZA-logo. Het voordeel van NVZA-etiketten is dat ze uniform zijn. De kwaliteit is beschreven in het Rapport Etikettering van de NVZA.
Risicoanalyse NEN7510
Bij het verlenen van zorg aan patiënten in de apotheek en het uitwisselen van informatie met andere zorgverleners werkt u met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie, waarmee u zorgvuldig omgaat. Om die zorgvuldigheid te borgen is er een landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg vastgesteld: de NEN7510.
Voorbeeldpresentatie Nierfunctie
Wilt u uw (oudere) patienten informeren over het belang van de nierfunctie en over het belang van het delen van hun nierfunctiewaarden? Gebruik hierbij onderstaande presentatie. Deze informeert uw patiënten over de werking van de nieren en de gevolgen voor het medicijngebruik.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl