P

Handreiking: Terhandstelling met begeleidingsgesprek
Patiënten hebben dikwijls vragen over het begeleidingsgesprek. Daarom stelde de KNMP, mede op basis van feedback van patiënten en apothekers, deze handreiking op.
KNMP-richtlijn Patiëntendossier (juli 2012)
Het patiëntendossier is het geheel van patiëntgegevens voor farmaceutische patiëntenzorg aan een persoon. De KNMP-richtlijn Patiëntendossier biedt aanbevelingen voor de openbaar apotheker voor de aanleg, vorming en het beheer van het patiëntendossier.
KNMP-toolkit Publieksinformatie
De KNMP ondersteunt u met de toolkit Publieksinformatie graag bij activiteiten of themadagen die u voor uw patiënten organiseert. De folders, presentaties en links naar websites in de toolkit vergemakkelijken uw communicatie met uw patiënten en het publiek. Als KNMP-lid kunt u de middelen uit de toolkit kosteloos bestellen.
Parenteralia VTGM Thuiszorg
Parenteralia VTGM geeft informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Het bestand Parenteralia VTGM Thuiszorg gebruikt u in de openbare apotheek. Het bestand bestaat uit parenterale geneesmiddelen die in de thuiszorg voorkomen. Parenteralia VTGM Thuiszorg vindt u in de KNMP Kennisbank.
Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie
Parenteralia VTGM geeft informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie is bedoeld voor de ziekenhuisapotheek en bevat het volledige assortiment aan parenterale geneesmiddelen. De databank geeft onder andere informatie over gereedmaken, chemische houdbaarheid, verenigbaarheden en stabiliteit.
Pharmaceutisch Weekblad - Abonnement
Het Pharmaceutisch Weekblad (PW) is hét vakblad voor professionals werkzaam in de farmacie. PW wordt uitgegeven door de KNMP en verschijnt wekelijks.
Platform Dienstapotheken
Binnen het KNMP Platform Dienstapotheken werken de leden van de Klankbordgroep Dienstapotheken aan belangenbehartiging op het gebied van arbeidszaken, tarief & bedrijfsvoering, ICT & gegevensoverdracht en kwaliteit. Dit doen ze op (on)gevraagd advies van KNMP-leden en in goed overleg met KNMP-medewerkers.
Poster en folder over medicijnprijzen
Patiënten weten vaak niet waar ze aan toe zijn bij de prijs van hun medicijn. De KNMP biedt uitleg met een poster en een folder. Zo kunnen patiënten precies zien hoe het zit met medicijnen die door verschillende fabrikanten worden gemaakt. Ook geeft de folder en poster uitleg over het eigen risico.
Poster: Huischeck vergiftiging bij kinderen
Jonge kinderen zijn erg ondernemend. Alles willen ze onderzoeken en dat doen ze vaak door dingen in hun mond te stoppen. Attendeer hun ouders in uw apotheek via deze poster op de 'Huischeck' om vergiftiging te voorkomen.
Poster: Laat hier uw bloedsuikerwaarde meten
Meer dan 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat ze het weten. Met deze poster wijst u uw patiënten op de mogelijkheid om hun bloedsuikerwaarde te laten meten.
Poster: Nierfunctie gemeten?
Attendeer uw patiënten op het belang van het doorgeven van hun gemeten nierfunctiewaarde. Download of bestel onderstaande poster en hang deze op in uw wachtruimte.
Poster: Onbezorgd op vakantie in Europa (Schengenverklaring)
In veel landen is bezit en gebruik van bepaalde medicijnen streng verboden. Als uw patiënten deze medicijnen toch moeten gebruiken, dan moeten ze een Schengenverklaring aanvragen via www.hetcak.nl. Dit kan wel enige weken duren. U informeert hen over de Schengenverklaring met deze poster.
Poster: Uw eigen medicatieoverzicht
Uw patiënten kunnen hun eigen medicatieoverzicht opvragen in uw apotheek. Wijs uw patiënten op deze mogelijkheid en op het nut ervan via deze poster 'Uw eigen medicatieoverzicht' die u in uw apotheek kunt ophangen.
Poster: Wilt u meer privacy?
U wilt uw patiënten graag goed informeren. Soms is hierbij meer privacy gewenst. Attendeer uw patiënten op de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen in de spreekkamer. U kunt hiervoor deze poster gebruiken.
Practical Pharmaceutics
Het Engelstalige naslagwerk 'Practical Pharmaceutics - An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products' (2015) gaat over productzorg en bereiding van geneesmiddelen. Het is de internationale opvolger van het boek Recepteerkunde uit 2009, met medewerking van 59 Europese auteurs.
Presentatie Nierfunctie
Wilt u uw (oudere) patienten informeren over het belang van de nierfunctie en over het belang van het delen van hun nierfunctiewaarden? Gebruik hierbij onderstaande presentatie. Deze informeert uw patiënten over de werking van de nieren en de gevolgen voor het medicijngebruik.
Presentatie: COPD en astma
Organiseert u een voorlichtingsavond voor COPD-patiënten? Of bent u gevraagd om een presentatie over medicijnen bij COPD te geven? Dan kunt u deze presentatie gebruiken.
Presentatie: Uw apotheek, voor betrouwbare zorg dichtbij
Organiseert u een voorlichtingsavond over geneesmiddelen? Of bent u gevraagd om een presentatie over uw werkzaamheden te houden? Dan kunt u deze presentatie gebruiken.
Presentatie: Wijs met medicijnen
Organiseert u een voorlichtingsavond over geneesmiddelen gebruik bij ouderen? Of bent u gevraagd om een presentatie in een seniorenorganisatie te geven? Dan kunt u deze presentatie gebruiken. De presentatie kwam tot stand in samenwerking met Unie KBO.
Professioneel Statuut
Het Professioneel Statuut is een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en apotheker in loondienst.
Protocol LSP: Onderhoud AIS van (afgeleide) contra-indicaties (oktober 2013)
In het protocol LSP ICA wordt een werkwijze beschreven waarop het AIS kan worden opgeschoond van contra‐indicaties die niet geverifieerd zijn, op basis van de Z‐index 'Opschonen contraïndicatiewaarden'.
ProType
ProType is een programma voor onderhoud van chargebereidingsvoorschriften (CBV’s).
Publieksfolder Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy
Bestel de Publieksfolder Persoonsgegevens, medicijnen en uw privacy (september 2013).
Publieksfolders
De KNMP-publieksfolders bevorderen verantwoord geneesmiddelengebruik en ondersteunen de zorgverlening door de apotheker. Apothekers kunnen de publieksfolders bestellen als drukwerk per 25 stuks. Daarnaast is het mogelijk om een abonnement te nemen op de digitale versies (pdf's) voor plaatsing op de eigen apotheekwebsite.
SFK Praktijkondersteunende programma’s
De praktijkondersteunde programma’s van de SFK zijn opgesteld ter ondersteuning van apothekers (en huisartsen) bij medicatiebeleid en farmaceutische patiëntenzorg. Deze SFK-programma’s leveren cijfers over een farmacotherapeutisch thema die u direct kunt gebruiken in het FTO en in het kader van FPZ.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl