P

KNMP-richtlijn Patiëntendossier (juli 2012)
Het patiëntendossier is het geheel van patiëntgegevens voor farmaceutische patiëntenzorg aan een persoon. De KNMP-richtlijn Patiëntendossier biedt aanbevelingen voor de openbaar apotheker voor de aanleg, vorming en het beheer van het patiëntendossier.
Parenteralia VTGM Thuiszorg
Parenteralia VTGM geeft informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Het bestand Parenteralia VTGM Thuiszorg gebruikt u in de openbare apotheek. Het bestand bestaat uit parenterale geneesmiddelen die in de thuiszorg voorkomen. Parenteralia VTGM Thuiszorg vindt u in de KNMP Kennisbank.
Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie
Parenteralia VTGM geeft informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie is bedoeld voor de ziekenhuisapotheek en bevat het volledige assortiment aan parenterale geneesmiddelen. De databank geeft onder andere informatie over gereedmaken, chemische houdbaarheid, verenigbaarheden en stabiliteit.
Pharmaceutisch Weekblad - Abonnement
Het Pharmaceutisch Weekblad (PW) is hét vakblad voor professionals werkzaam in de farmacie. PW wordt uitgegeven door de KNMP en verschijnt wekelijks.
Platform Dienstapotheken
Binnen het KNMP Platform Dienstapotheken werken de leden van de Klankbordgroep Dienstapotheken aan belangenbehartiging op het gebied van arbeidszaken, tarief & bedrijfsvoering, ICT & gegevensoverdracht en kwaliteit. Dit doen ze op (on)gevraagd advies van KNMP-leden en in goed overleg met KNMP-medewerkers.
Poster: Wilt u meer privacy?
U wilt uw patiënten graag goed informeren. Soms is hierbij meer privacy gewenst. Attendeer uw patiënten op de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen in de spreekkamer. U kunt hiervoor deze poster gebruiken.
Practical Pharmaceutics
Het Engelstalige naslagwerk 'Practical Pharmaceutics - An International Guideline for the Preparation, Care and Use of Medicinal Products' (2015) gaat over productzorg en bereiding van geneesmiddelen. Het is de internationale opvolger van het boek Recepteerkunde uit 2009, met medewerking van 59 Europese auteurs.
Presentatie: Uw apotheek, voor betrouwbare zorg dichtbij
Organiseert u een voorlichtingsavond over geneesmiddelen? Of bent u gevraagd om een presentatie over uw werkzaamheden te houden? Dan kunt u deze presentatie gebruiken.
Professioneel Statuut
Het Professioneel Statuut is een vast onderdeel van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en apotheker in loondienst.
Protocol LSP: Onderhoud AIS van (afgeleide) contra-indicaties (oktober 2013)
In het protocol LSP ICA wordt een werkwijze beschreven waarop het AIS kan worden opgeschoond van contra‐indicaties die niet geverifieerd zijn, op basis van de Z‐index 'Opschonen contraïndicatiewaarden'.
ProType
ProType is een programma voor onderhoud van chargebereidingsvoorschriften (CBV’s).
Publieksfolders (alle)
De KNMP-publieksfolders bevorderen verantwoord geneesmiddelengebruik en ondersteunen de zorgverlening door de apotheker. Apothekers kunnen de publieksfolders bestellen als drukwerk per 25 stuks. Daarnaast is het mogelijk om een abonnement te nemen op de digitale versies (pdf's) voor plaatsing op de eigen apotheekwebsite.
SFK Praktijkondersteunende programma’s
De praktijkondersteunde programma’s van de SFK zijn opgesteld ter ondersteuning van apothekers (en huisartsen) bij medicatiebeleid en farmaceutische patiëntenzorg. Deze SFK-programma’s leveren cijfers over een farmacotherapeutisch thema die u direct kunt gebruiken in het FTO en in het kader van FPZ.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl