I

App Interacties Oncologie
De KNMP-app ‘IA Oncologie’ biedt actuele offline informatie over interacties met oncolytica. De app is een hulpmiddel voor apothekers en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met kanker.
Boek: Informatorium Medicamentorum
Het naslagwerk Informatorium Medicamentorum (IM) geeft informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland in gebruik zijn. Alle geregistreerde toepassingen zijn hierin terug te vinden. Ook is off-label gebruik uit behandelrichtlijnen en literatuur opgenomen.
Incassodiensten
Het kan soms nodig zijn om een uitstaande vordering uit handen te geven, overigens zonder dat hiermee de relatie zorgverlener-patiënt onder druk wordt gezet. Incasso- of gerechtsdeurwaarderorganisaties zijn hierin gespecialiseerd en inmiddels succesvol gebleken voor apotheken. Het aantal zaken is toegenomen van 239 in 2010 tot 713 in 2014.
Informatiekaart aanmelden patiëntendossier Pharmacom
Hoe registreert u de toestemming van een patiënt en meldt u het dossier aan op het LSP in Pharmacom Nieuw? U leest het in de informatiekaart.
Informatiekaart aanmelden patiëntendossier Aposys
Hoe registreert u de toestemming van een patient en meldt u het dossier aan op het LSP in Aposys? U leest het in de informatiekaart.
Informatiekaart aanmelden patiëntendossier CGM Apotheek
Hoe registreert u de toestemming van een patiënt en meldt u het dossier aan op het LSP in de CGM Apotheek? U leest het in deze informatiekaart.
Informatiekaart dienst Opt-in VECOZO
Hoe kunt u uw apotheek aanmelden bij de dienst Opt-in VECOZO en aanmeldingen van patiënten afhandelen? U leest het in deze informatiekaart.
Informatiekaart UZI-aanvraag
Deze kaart biedt een praktisch overzicht van de stappen die gezet moeten worden vanaf de aanvraag van een UZI-pas tot en met ingebruikname.
Informatiekaart website Ikgeeftoestemming.nl
Een patiënt kan online toestemming geven voor het uitwisselen van zijn medische gegevens via het LSP op de website Ikgeeftoestemming.nl. In bijgevoegd schema is uitgelegd hoe dit precies in zijn werk gaat.
Informatiekaartje: 'De eerste keer'
Aan patiënten die hun medicijnen voor het eerst meekrijgen of medicijnen krijgen die zij langer dan 12 maanden niet gebruikten, kunt u dit kaartje met informatie over de eerste uitgifte meegeven.
Informatorium Medicamentorum (IM) in de KNMP Kennisbank
Het Informatorium Medicamentorum (IM) in de KNMP Kennisbank geeft informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland in gebruik zijn. Alle geregistreerde toepassingen zijn hierin terug te vinden. Ook is off-label gebruik uit behandelrichtlijnen en literatuur opgenomen. Het naslagwerk IM is voor apothekers, artsen en andere zorgverleners en organisaties in de gezondheidszorg.
Interactiefolders in de KNMP Kennisbank
De KNMP-interactiefolders in de KNMP Kennisbank dienen om de patiënt extra informatie te geven over de wisselwerking die kan optreden bij zijn medicatie. Er staat ook een advies in over wat de gebruiker zelf kan doen om de gevolgen van de interactie te voorkomen. ondersteunen u bij mondelinge toelichting over interacties in de apotheek.
Interacties Zelfzorg
Het bestand Interacties Zelfzorg op de KNMP Kennisbank bevat lijsten die als hulpmiddel kunnen dienen als u zelfzorgproducten wilt voorzien van de gele sticker 'Gebruikt u nog andere geneesmiddelen? Vraag uw apotheker om advies!', en als u wilt opzoeken of een zelfzorgmiddel relevante interacties kan hebben.
KNMP-richtlijn Informatiehuishouding en -beveiliging (juli 2010)
Apotheken werken met privacygevoelige persoonsgegevens, die vallen onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De NEN7510, landelijke norm voor informatiebeveiliging in de zorg, beschrijft de technische en organisatorische maatregelen ter bescherming van deze patiëntgegevens. Bijgaande richtlijn vertaalt de NEN7510 naar de apotheeksituatie.
Toegang tot International Journal of Clinical Pharmacy
KNMP-leden krijgen na inloggen toegang tot het International Journal of Clinical Pharmacy.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl