L

Helpdesk LNA
De helpdesk LNA helpt bij vragen over productzorg, apotheekbereiding, analytisch onderzoek en controle van geneesmiddelen.
LabType
Met LabType kunt u eenvoudig de gewichtsspreiding van preparaten controleren en de resultaten documenteren.
Landelijke Standaard Keten Antistolling 2.0 (LSKA)
Antistollingsmedicatie is risicovol. Deze risico’s worden versterkt door gebrek aan samenhang in de keten van zorg voor antistolling.
LNA-mededeling Organisatie apotheekbereiding
Apothekers mogen geneesmiddelen bereiden voor hun eigen patiënten. Veel openbare en enkele ziekenhuisapothekers laten de bereidingen die hun patiënten nodig hebben echter door een andere apotheek bereiden. Dit wordt door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) beschouwd als doorleveren. Lees de randvoorwaarden voor het bereiden voor eigen patiënten en voor het doorleveren van bereidingen. De KNMP stuurde in 2011 onderstaande LNA-mededeling (herzien in 2016).
LNA-mededelingen (papieren versies)
De LNA-mededelingen informeren openbare apotheken en ziekenhuisapotheken over alles wat met productzorg, apotheekbereidingen en analyse te maken heeft.
LNA-mededelingen in de KNMP Kennisbank
De LNA-mededelingen informeren over alles wat met productzorg, apotheekbereidingen en analyse te maken heeft. De LNA-mededelingen zijn nieuwsbrieven van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA). Ze geven actuele informatie op het terrein van productzorg en apotheekbereiding.
LNA-onderzoeksvoorschriften in de KNMP Kennisbank
In een LNA-onderzoeksvoorschrift staat van een groot aantal FNA-preparaten beschreven hoe het gehalte en de identiteit van de werkzame stof wordt bepaald. Ze worden aangeboden via de KNMP Kennisbank.
LNA-procedures in de KNMP Kennisbank (voor productzorg en bereiding)
De LNA-procedures zijn instructiedocumenten met beschrijvingen van handelingen en werkwijzen op het terrein van productzorg. Ze beschrijven de processen en werkwijzen in de apotheek die te maken hebben met het geneesmiddel als product.
Overzicht LSP-vergoedingen
De LSP-vergoedingen voor apotheken in 1 handig overzicht.
Tips voor LSP-ICA (Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën)
Tips voor het raadplegen van ICA-gegevens (Intoleranties, Contra-indicaties en Allergieën) via het LSP.
Tips voor LSP-signaalfunctie
Tips voor het gebruik van de LSP Signaalfunctie. Met de LSP Signaalfunctie ontvangt u een signaal als een andere zorgaanbieder gegevens heeft aangemeld/gewijzigd over een van uw patiënten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl