H

Flyer: Hoe dik moet ik mijn crème of zalf smeren?
Uw patiënt heeft een corticosteroïd voorgeschreven gekregen. Bij het smeren van dit middel is het belangrijk dat hij of zij de juiste hoeveelheid gebruikt. Hoe weet de patiënt wat de juiste hoeveelheid is? Leg het uit met behulp van deze folder over de ‘Finger Tip Unit’.
Handboek Apotheek & btw
De rol en het verdienmodel van de apotheek veranderen. Daarmee verandert ook de bijbehorende fiscale wet- en regelgeving. Btw maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. De KNMP stelde het 'Handboek Apotheek & btw' op en ondersteunt u in het signaleren en afhandelen van situaties waarop btw al dan niet van toepassing is.
Handboek Medicatiebewaking 2013
Medicatiebewaking draagt bij aan de medicatieveiligheid in de apotheek. In het Handboek Medicatiebewaking 2013 komen de verschillende aspecten van medicatiebewaking aan bod.
Handleiding Geneesmiddelsubstitutie
De Handleiding Geneesmiddelsubstitutie geeft uitleg over geneesmiddelen of situaties waarin overwogen moet worden om niet te substitueren. Ook bevat de handleiding achtergrondinformatie over bio-equivalentie en juridische aspecten.
Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden
De KNMP maakte in samenwerking met apothekers de Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden.
Handleiding toepassing mededingingsregels (Complianceprogramma)
Als brancheorganisatie vragen we uitdrukkelijk aandacht voor strikte naleving van het mededingingsrecht. Daarom is het KNMP Compliance programma ontwikkeld. Dit bevat een handleiding om de mededingingsregels in uw dagelijkse werkzaamheden te respecteren.
Handleiding Zorgregistratiesysteem
Met het ZRS legt u de afhandeling van een medicatiebewakingsignaal vast en de verleende farmaceutische patiëntenzorg die niet verbonden is aan de aflevering van een geneesmiddel.
Handvest van de apotheker
Omdat u heeft aangegeven behoefte te hebben aan een grondslag op basis waarvan u uw professie uitoefent, werkte de KNMP vanaf 2012 aan het 'Handvest van de apotheker’. In dit document geven wij antwoord op de vraag: ‘Wat is de professionele grondslag waaraan de apotheker zijn identiteit ontleent en waarop hij zijn professionele handelen baseert?’
Helpdesk Arbeidszaken
Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en arbeidsomstandigheden? Neem dan contact op met de Helpdesk Arbeidszaken. De helpdesk biedt eerstelijns rechtshulp bij (dreigende) arbeidsgeschillen en juridische aangelegenheden op het werkterrein.
Helpdesk GIC
De helpdesk van Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) helpt apothekers bij het beantwoorden van farmacotherapeutische vragen.
Helpdesk Juridische Zaken
De Helpdesk Juridische Zaken biedt KNMP-leden juridische ondersteuning in de vorm van advies, analyse, beoordeling, bemiddeling of voorlichting.
Helpdesk KNMP Kennisbank
Heeft u vragen over de werking van de KNMP Kennisbank of over de techniek? Wilt u feedback geven? Neem dan contact op met de Helpdesk KNMP Kennisbank.
Helpdesk LNA
De helpdesk LNA helpt bij vragen over productzorg, apotheekbereiding, analytisch onderzoek en controle van geneesmiddelen.
Medische hulpmiddelen in de KNMP Kennisbank
De bestanden Medische hulpmiddelen in de KNMP Kennisbank bieden informatie over hulpmiddelen bij diabetes en oogdruppelen, protocollen voor inhalatietechnieken, zelftesten en een wondverbandwijzer.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl