H

Flyer: Hoe dik moet ik mijn crème of zalf smeren?
Uw patiënt heeft een corticosteroïd voorgeschreven gekregen. Bij het smeren van dit middel is het belangrijk dat hij of zij de juiste hoeveelheid gebruikt. Hoe weet de patiënt wat de juiste hoeveelheid is? Leg het uit met behulp van deze folder over de ‘Finger Tip Unit’.
Folder: Hoe fit zijn uw longen?
U kunt uw cliënten helpen hun longen fit te houden. Door te adviseren over gezonde voeding en voldoende beweging bijvoorbeeld. En uiteraard over het juiste gebruik van medicijnen. Uw persoonlijke advies speelt dan ook een belangrijke rol. Bovendien kunt u deze folder ‘Hoe fit zijn uw longen’ aan uw cliënt meegeven.
Folder: Hoe ga ik om met COPD?
Is bij uw patiënt COPD vastgesteld? Dan wil hij zo veel mogelijk het leven blijven leiden zoals hij gewend is. U speelt hier als apotheker een belangrijke rol in. Met persoonlijk advies over leefstijl bijvoorbeeld. Bovendien kunt u deze folder ‘Hoe ga ik om met COPD?’ meegeven aan uw patiënt.
Folder: Huischeck medicijnvergiftiging bij kinderen
Jonge kinderen zijn erg ondernemend. Alles willen ze onderzoeken en dat doen ze vaak door dingen in hun mond te stoppen. In deze folder lezen ouders wat ze kunnen doen om vergiftiging bij kinderen te voorkomen.
Handboek Apotheek & btw
De rol en het verdienmodel van de apotheek veranderen. Daarmee verandert ook de bijbehorende fiscale wet- en regelgeving. Btw maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. De KNMP stelde het 'Handboek Apotheek & btw' op en ondersteunt u in het signaleren en afhandelen van situaties waarop btw al dan niet van toepassing is.
Handboek Medicatiebewaking 2013
Medicatiebewaking draagt bij aan de medicatieveiligheid in de apotheek. In het Handboek Medicatiebewaking 2013 komen de verschillende aspecten van medicatiebewaking aan bod.
Handleiding Geneesmiddelsubstitutie
De Handleiding Geneesmiddelsubstitutie geeft uitleg over geneesmiddelen of situaties waarin overwogen moet worden om niet te substitueren. Ook bevat de handleiding achtergrondinformatie over bio-equivalentie en juridische aspecten.
Handleiding Herhaalmedicatie
Herhaalmedicatie heeft een organisatorische en een zorginhoudelijke component. Organisatorisch draagt de apotheek bij door het aantal handelingen te beperken dat nodig is voor patiënten om medicatie te herhalen. Zorginhoudelijk kan de apotheek bijdragen door afspraken te maken met de patiënt over het juist en veilig gebruik van de medicatie.
Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden
De KNMP maakte in samenwerking met apothekers de Handleiding Medicatiebewaking Nierfunctiewaarden.
Handleiding toepassing mededingingsregels (Complianceprogramma)
Als brancheorganisatie vragen we uitdrukkelijk aandacht voor strikte naleving van het mededingingsrecht. Daarom is het KNMP Compliance programma ontwikkeld. Dit bevat een handleiding om de mededingingsregels in uw dagelijkse werkzaamheden te respecteren.
Handleiding Zorgregistratiesysteem
Met het ZRS legt u de afhandeling van een medicatiebewakingsignaal vast en de verleende farmaceutische patiëntenzorg die niet verbonden is aan de aflevering van een geneesmiddel.
Handvest van de apotheker
Omdat u heeft aangegeven behoefte te hebben aan een grondslag op basis waarvan u uw professie uitoefent, werkte de KNMP vanaf 2012 aan het 'Handvest van de apotheker’. In dit document geven wij antwoord op de vraag: ‘Wat is de professionele grondslag waaraan de apotheker zijn identiteit ontleent en waarop hij zijn professionele handelen baseert?’
Helpdesk Arbeidszaken
Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en arbeidsomstandigheden? Neem dan contact op met de Helpdesk Arbeidszaken. De helpdesk biedt eerstelijns rechtshulp bij (dreigende) arbeidsgeschillen en juridische aangelegenheden op het werkterrein.
Helpdesk GIC
De helpdesk van Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) helpt apothekers bij het beantwoorden van farmacotherapeutische vragen.
Helpdesk Juridische Zaken
De Helpdesk Juridische Zaken biedt KNMP-leden juridische ondersteuning in de vorm van advies, analyse, beoordeling, bemiddeling of voorlichting.
Helpdesk KNMP Kennisbank
Heeft u vragen over de werking van de KNMP Kennisbank of over de techniek? Wilt u feedback geven? Neem dan contact op met de Helpdesk KNMP Kennisbank.
Helpdesk LNA
De helpdesk LNA helpt bij vragen over productzorg, apotheekbereiding, analytisch onderzoek en controle van geneesmiddelen.
Medische hulpmiddelen in de KNMP Kennisbank
De bestanden Medische hulpmiddelen in de KNMP Kennisbank bieden informatie over hulpmiddelen bij diabetes en oogdruppelen, protocollen voor inhalatietechnieken, zelftesten en een wondverbandwijzer.
Poster: Huischeck vergiftiging bij kinderen
Jonge kinderen zijn erg ondernemend. Alles willen ze onderzoeken en dat doen ze vaak door dingen in hun mond te stoppen. Attendeer hun ouders in uw apotheek via deze poster op de 'Huischeck' om vergiftiging te voorkomen.
Publieksfolder Hoofdluis
Bestel de Publieksfolder Hoofdluis (januari 2017).
Publieksfolder Hoofdpijn
Bestel de Publieksfolder Hoofdpijn (augustus 2014).
Publieksfolder Hooikoorts en allergie
Bestel de Publieksfolder Hooikoorts en allergie (juni 2015).

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl