G

Brochure: Goede voorbeelden en tips op gebied van privacy aan de balie
Goede farmaceutische zorg gaat samen met aandacht voor de privacy van de patiënt. De patiënt moet zich vrij voelen om alle informatie te geven en te ontvangen die nodig is voor goede zorgverlening. In deze brochure vindt u tips van collega-apothekers en patiënten om de aandacht voor privacy van de patiënt in de apotheek te verhogen.
Gebruiksrecht G-Standaard
De G-Standaard is een databank die op geïntegreerde wijze voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat hiervoor relevante gegevens over zorgproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en verbandmiddelen.
Gesprekshulp: Terhandstelling met begeleidingsgesprek
Deze gesprekshulp biedt een mogelijke structuur voor het begeleidingsgesprek. De exacte vorm en inhoud van elk gesprek is afhankelijk van de indicatie, het geneesmiddel en de patiënt. De KNMP en de SBA ontwikkelden de Gesprekshulp Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel.
Grondstoffen in de KNMP Kennisbank
Het bestand Grondstoffen in de KNMP Kennisbank vermeldt de belangrijkste stofeigenschappen van een groot aantal oraal toegepaste werkzame stoffen. Kennis van deze eigenschappen kan van nut zijn bij de bereiding van geneesmiddelen in de apotheek, en is daarom opgenomen onder het thema 'Bereiding'.
Handleiding Geneesmiddelsubstitutie
De Handleiding Geneesmiddelsubstitutie geeft uitleg over geneesmiddelen of situaties waarin overwogen moet worden om niet te substitueren. Ook bevat de handleiding achtergrondinformatie over bio-equivalentie en juridische aspecten.
Helpdesk GIC
De helpdesk van Geneesmiddel Informatie Centrum (GIC) helpt apothekers bij het beantwoorden van farmacotherapeutische vragen.
KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde Distributievorm (september 2013)
In de KNMP-richtlijn Geïndividualiseerde Distributievorm staat de best mogelijke zorg beschreven van de openbaar apotheker aan patiënten die geneesmiddelen ontvangen in een geïndividualiseerde distributievorm. De WSO heeft de richtlijn op 12 september 2013 geautoriseerd.
KNMP-richtlijn voor Geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem - GDS (september 2011)
De KNMP-richtlijn voor geautomatiseerd geneesmiddeldistributiesysteem geldt voor apotheken die werken met het Geautomatiseerd geneesmiddelDistributieSysteem voor het distribueren van verpakte geneesmiddelen. Deze zijn gesorteerd in eenheden per toedieningstijdstip. De richtlijn is geautoriseerd in november 2011.
LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid
De LESA ondersteunt apothekers en huisartsen in het maken van werkafspraken over het informeren van de patiënt over geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Huisarts en apotheker kunnen samen de verplichting voor het informeren van de patiënt volgens de WGBO invullen door afspraken te maken over verantwoordelijkheden en taken.
Voorbeeldpresentatie 'Geneesmiddelen en sondes'
Presentatie voor nascholing van het apotheekteam: 'Geneesmiddelen en sondes'

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl