D

Data en feiten - SFK (boek)
SFK Data en feiten is een jaaruitgave van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Dit boek bevat relevante statistieken over de ontwikkeling van het geneesmiddelengebruik via de openbare apotheken in Nederland. Ook andere wetenswaardigheden, waaronder de top 10 meest verstrekte geneesmiddelen en de ontwikkeling van hardlopers zoals cholesterolverlagers en maagmiddelen, worden bondig beschreven.
Deeltjestelling
Volgens de eisen van de internationale farmacopees mogen parenteralia en oogheelkundige preparaten geen deeltjes bevatten. Het is mogelijk om zichtbare deeltjes, zoals stof en haartjes, op te merken door de oplossing te schouwen in gepolariseerd licht.
Dermatica op Recept (boek)
Dermatica op Recept is het standaard naslagwerk bij het voorschrijven en beoordelen van dermatologische receptuur en het zoeken naar alternatieven. Het beschrijft zowel de toepassing van basispreparaten als werkzame stoffen en hulpstoffen.
Dermatica op recept in de KNMP Kennisbank
Dermatica op Recept is het standaard naslagwerk bij het voorschrijven en beoordelen van dermatologische receptuur en het zoeken naar alternatieven. Het beschrijft zowel de toepassing van basispreparaten als werkzame stoffen en hulpstoffen.
Dopinglijst en geneesmiddelen
De 1e WADA-dopinglijst is op 1 januari 2004 van kracht geworden. Elk jaar wordt de dopinglijst bijgewerkt.
KNMP-richtlijn Diabetes
De KNMP-richtlijn Diabetes Mellitus type 2 (januari 2016 - concept) is aangepast volgens de meest recente wetenschap van farmaceutische zorg voor diabetespatiënten en toegespitst op geïntegreerde eerstelijnszorg. De richtlijn staat open voor commentaar voor KNMP-leden.
Platform Dienstapotheken
Binnen het KNMP Platform Dienstapotheken werken de leden van de Klankbordgroep Dienstapotheken aan belangenbehartiging op het gebied van arbeidszaken, tarief & bedrijfsvoering, ICT & gegevensoverdracht en kwaliteit. Dit doen ze op (on)gevraagd advies van KNMP-leden en in goed overleg met KNMP-medewerkers.
Poster: Van recept naar medicijn in 10 stappen
Deze poster laat patiënten zien welke handelingen de apotheker en zijn team verrichten bij het ophalen van een nieuw medicijn.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl