C

Chargebereidingsvoorschriften (CBV's) via ProType
In een chargebereidingsvoorschrift (CBV) wordt de bereiding van een preparaat stap voor stap beschreven: van afwegen en bewerken van de grondstoffen tot het uitvullen, etiketteren en opslaan van het eindproduct.
Combinatiepakket Productzorg en Bereiding in de KNMP Kennisbank
Geen lid van de KNMP, maar toch geïnteresseerd in de KNMP-bestanden over productzorg en bereiding? Dan kunt u het Combinatiepakket Productzorg en Bereiding in de KNMP Kennisbank afnemen. Dit pakket is speciaal gericht op organisaties die geen apotheek zijn en op apotheken die geen contributie betalen aan de KNMP.
Contractwerk en consultancy LNA
Het LNA van de KNMP verricht onderzoek en geeft adviezen op contractbasis. Het onderzoek kan bestaan uit farmaceutisch-analytisch onderzoek, maar ook uit advisering over bereiding, analyse of kwaliteit. Wij werken voor fabrikanten, leveranciers, Individuele openbare en ziekenhuisapothekers en overige farmaceutische organisaties.
Handleiding toepassing mededingingsregels (Complianceprogramma)
Als brancheorganisatie vragen we uitdrukkelijk aandacht voor strikte naleving van het mededingingsrecht. Daarom is het KNMP Compliance programma ontwikkeld. Dit bevat een handleiding om de mededingingsregels in uw dagelijkse werkzaamheden te respecteren.
KNMP Voorjaarscongres en Najaarscongres
De KNMP organiseert 2 keer per jaar een congres: een voorjaars- en een najaarscongres.
Toegang tot de Centrale Medicatie-incidenten Registratie (CMR)
Het Portaal voor Patiëntveiligheid/CMR is het landelijke meldpunt voor zorg- en medicatie-incidenten. In de CMR-databank melden zorgverleners incidenten anoniem. Het gaat hierbij om incidenten die optraden in het proces van voorschrijven tot en met het toedienen van geneesmiddelen.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl