B

A3 Baliekaart: www.apo.nl
U kunt de patiënt uitleg geven over de iconen op het medicijndoosje of de patiënteninformatie op papier. U kunt de patiënt ook attenderen op www.apo.nl.
Baliekaartje: www.apo.nl
U kunt de patiënt attenderen op www.apo.nl. Bijvoorbeeld door deze patiëntenkaartjes mee te geven.
Basismodule
De Zakelijke Contributie voor de Openbare Apotheek bestaat uit de Basismodule en het gebruiksrecht op de G-Standaard.
Beoordeling leveranciers
Volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en de Ziekenhuisapotheek Standaard (ZAS) moeten uw leveranciers - van bijvoorbeeld grondstoffen - betrouwbaar zijn. Het LNA beoordeelt daarom samen met de NVZA diverse leveranciers. De resultaten van de beoordelingen staan op deze pagina. Zo weet u waar u verantwoord kunt inkopen.
Beoordelingsgesprekken
Met onderstaande formulieren beoordeelt u het persoonlijk functioneren van uw werknemer in het afgelopen jaar en legt u de evaluatie van het Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) vast.
Bestanden Bereiding
De Bestanden Bereiding (FNA, LNA-procedures bereiding, LNA-onderzoeksvoorschriften en Grondstoffen) kunt u raadplegen via de KNMP Kennisbank. De Bestanden Bereiding bieden specifieke informatie voor apotheken of organisaties die zelf geneesmiddelen bereiden.
Bijsluiters FNA in de KNMP Kennisbank
De Bijsluiters FNA zijn bijsluiters voor de patiënt die worden meegegeven bij apotheekbereidingen die zijn opgenomen in het FNA. De bijsluiters heten ook wel 'Geneesmiddel Informatie Folders' (GIF). In principe wordt voor elk FNA-preparaat voor toepassing in de thuissituatie een bijsluitertekst gemaakt.
Boek: Dermatica op Recept
Dermatica op Recept is het standaard naslagwerk bij het voorschrijven en beoordelen van dermatologische receptuur en het zoeken naar alternatieven. Het beschrijft zowel de toepassing van basispreparaten als werkzame stoffen en hulpstoffen.
Boek: Informatorium Medicamentorum
Het naslagwerk Informatorium Medicamentorum (IM) geeft informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland in gebruik zijn. Alle geregistreerde toepassingen zijn hierin terug te vinden. Ook is off-label gebruik uit behandelrichtlijnen en literatuur opgenomen.
Boek: SFK Data en feiten
SFK Data en feiten is een jaaruitgave van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Dit boek bevat relevante statistieken over de ontwikkeling van het geneesmiddelengebruik via de openbare apotheken in Nederland. Ook andere wetenswaardigheden, waaronder de top 10 meest verstrekte geneesmiddelen en de ontwikkeling van hardlopers zoals cholesterolverlagers en maagmiddelen, worden bondig beschreven.
Boek: Standaarden voor Zelfzorg
De zelfzorgstandaarden en UA-Standaarden worden samen uitgegeven in boekvorm, 'Standaarden voor Zelfzorg'. In ‘Standaarden voor Zelfzorg’ staan adviezen en achtergrondinformatie die belangrijk zijn voor een goed zelfzorgadvies. Het boek ‘Standaarden voor Zelfzorg’ is bestemd voor openbaar apothekers en het apotheekteam. In augustus 2014 verscheen de 7e druk van het boek.
Boekje: Een kijkje in jouw apotheek
'Een kijkje in jouw apotheek' is een boekje voor kinderen over geneesmiddelen en de apotheker. Ze krijgen antwoorden op allerlei vragen over medicijnen. Met de opdrachten in het boekje kunnen ze zelf aan de slag.
Brochure: Apotheker en gemeente
De KNMP-brochure 'De apotheker en de gemeente' informeert over decentralisatie in de zorg. Een aantal apothekers brengt in de brochure de mogelijkheden van decentralisatie in kaart.
Brochure: Goede voorbeelden en tips op gebied van privacy aan de balie
Goede farmaceutische zorg gaat samen met aandacht voor de privacy van de patiënt. De patiënt moet zich vrij voelen om alle informatie te geven en te ontvangen die nodig is voor goede zorgverlening. In deze brochure vindt u tips van collega-apothekers en patiënten om de aandacht voor privacy van de patiënt in de apotheek te verhogen.
Brochure: Medicatieoverdracht
Deze brochure gaat over verschillende overdrachtssituaties: van intake van nieuwe patiënten tot begeleiding van bestaande patiënten en van ziekenhuisopname tot ontslag. Het document biedt ondersteuning voor begeleiding van elke fase van medicatieoverdracht.
Brochure: Openbaar apotheker worden? Doe de vervolgopleiding tot apotheker specialist
Je bent klaar met je masterstudie farmacie, en dan? Met je apothekersdiploma heb je als pas afgestudeerd apotheker een aantal keuzes. Je kunt gaan werken in de openbare farmacie, in de ziekenhuisfarmacie of in de farmaceutische industrie. In deze folder krijg je informatie over de specialisatie tot openbaar apotheker en over het werk in de openbare farmacie.
Brochure: Wijs met medicijnen. Voor ouderen die verschillende medicijnen tegelijk gebruiken
Veel ouderen gebruiken 5 of meer verschillende medicijnen. In deze brochure lezen zij over veelvoorkomende risico’s van medicijnen en wat zij zelf kunnen doen om deze te voorkomen. Ook kunnen senioren in deze brochure lezen wat de arts en apotheker doen om medicijnen zo goed mogelijk op elkaar en op de patiënt af te stemmen.
FNA: boek (2013)
Het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) is een verzameling landelijk gestandaardiseerde voorschriften van geneesmiddelen. De voorschriften zijn bestemd voor openbare apotheken en ziekenhuisapotheken die zelf geneesmiddelen bereiden.
KNMP-richtlijn Bereiden
De KNMP-richtlijn Bereiden is bestemd voor de openbaar apotheker die de geneesmiddelen die hij bereidt ook ter hand stelt.
KNMP-voorschrift Basisinstellingen AIS
De KNMP stelde in samenwerking met apothekers en softwareleveranciers een voorschrift op over de basisinstellingen van het apotheekinformatiesysteem (AIS). Hiermee kunt u uw medicatiebewakingsinstellingen controleren en aanpassen om zo het veilig gebruik van medicijnen verder te vergroten.
Publieksfolder Bewaren van medicijnen
Bekijk en bestel de Publieksfolder Bewaren van medicijnen (augustus 2014).
Publieksfolder Bijwerkingen
Bekijk en bestel de Publieksfolder Bijwerkingen (Herzien september 2013).
Teksten Bruring en Wolschrijn
Met de Teksten Bruring & Wolschrijn in de KNMP Kennisbank beschikt u over bijsluiters voor apotheekbereidingen die geen FNA-receptuur hebben. Het bestand bevat ook uitgebreide toelichtingen op veelvoorkomende voorlichtingskwesties aan de balie. Apothekers Dot Bruring en Hilka Wolschrijn schrijven de bijsluiters en de voorlichtingsteksten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl