B

Basismodule KNMP
De Zakelijke Contributie voor de Openbare Apotheek bestaat uit de Basismodule en het gebruiksrecht op de G-Standaard.
Beoordeling leveranciers
Volgens de Nederlandse Apotheek Norm (NAN) en de Ziekenhuisapotheek Standaard (ZAS) moeten uw leveranciers - van bijvoorbeeld grondstoffen - betrouwbaar zijn. Het LNA beoordeelt daarom samen met de NVZA diverse leveranciers. De resultaten van de beoordelingen staan op deze pagina. Zo weet u waar u verantwoord kunt inkopen.
Beoordelingsgesprekken
Met onderstaande formulieren beoordeelt u het persoonlijk functioneren van uw werknemer in het afgelopen jaar en legt u de evaluatie van het Persoonlijke Ontwikkelingsplan (POP) vast.
Bestanden Bereiding
De Bestanden Bereiding (FNA, LNA-procedures bereiding, LNA-onderzoeksvoorschriften en Grondstoffen) kunt u raadplegen via de KNMP Kennisbank. De Bestanden Bereiding bieden specifieke informatie voor apotheken of organisaties die zelf geneesmiddelen bereiden.
Bijsluiters FNA in de KNMP Kennisbank
De Bijsluiters FNA zijn bijsluiters voor de patiënt die worden meegegeven bij apotheekbereidingen die zijn opgenomen in het FNA. De bijsluiters heten ook wel 'Geneesmiddel Informatie Folders' (GIF). In principe wordt voor elk FNA-preparaat voor toepassing in de thuissituatie een bijsluitertekst gemaakt.
Brochure: Goede voorbeelden en tips op gebied van privacy aan de balie
Goede farmaceutische zorg gaat samen met aandacht voor de privacy van de patiënt. De patiënt moet zich vrij voelen om alle informatie te geven en te ontvangen die nodig is voor goede zorgverlening. In deze brochure vindt u tips van collega-apothekers en patiënten om de aandacht voor privacy van de patiënt in de apotheek te verhogen.
Brochure: Medicatieoverdracht
Deze brochure gaat over verschillende overdrachtssituaties: van intake van nieuwe patiënten tot begeleiding van bestaande patiënten en van ziekenhuisopname tot ontslag. Het document biedt ondersteuning voor begeleiding van elke fase van medicatieoverdracht.
Brochure: Openbaar apotheker worden? Doe de vervolgopleiding tot apotheker specialist
Je bent klaar met je masterstudie farmacie, en dan? Met je apothekersdiploma heb je als pas afgestudeerd apotheker een aantal keuzes. Je kunt gaan werken in de openbare farmacie, in de ziekenhuisfarmacie of in de farmaceutische industrie. In deze folder krijg je informatie over de specialisatie tot openbaar apotheker en over het werk in de openbare farmacie.
KNMP-richtlijn Bereiden
De KNMP-richtlijn Bereiden is bestemd voor de openbaar apotheker die de geneesmiddelen die hij bereidt ook ter hand stelt.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl