A

Aanbevelingen orale oncolytica
Omdat er steeds meer orale oncolytica op de markt komen, is het van belang dat de apotheker en het apotheekteam zich bewust zijn van de risicovolle stappen in de receptverwerking bij deze middelen en is een goede ketenbrede medicatieoverdracht met betrekking tot deze geneesmiddelen van belang.
Accreditatie aanvragen cursusaanbieders OA
Aanbieders van bij- en nascholing voor openbaar apothekers kunnen accreditatie voor de aangeboden activiteiten aanvragen. Lees waar uw accreditatie-aanvraag aan moet voldoen.
Accreditatie aanvragen cursusaanbieder ZA
Aanbieders van bij- en nascholing voor ziekenhuisapothekers kunnen accreditatie voor de aangeboden activiteiten aanvragen.
Anticonceptie Vraag en Antwoord
Het bestand 'Anticonceptie Vraag en Antwoord' op de KNMP Kennisbank bevat ruim 50 veelgestelde vragen over anticonceptie. Het bestand is nuttig bij vragen in uw apotheek over bijvoorbeeld 'de pil', de vaginale ring en de pleister.
Apotheek.nl
De KNMP-publiekswebsite Apotheek.nl richt zich op het algemene publiek, waaronder patiënten en hun familieleden.
Apothekerslogo
Het Apothekerslogo zorgt voor eenduidige presentatie. U kunt als KNMP-lid dit logo gebruiken in uw communicatie naar uw klanten en patiënten.
App Interacties oncologische middelen
Deze applicatie is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en artsen bij de behandeling van patiënten met kanker. De app geeft een overzicht van alle interacties met oncologische middelen.
Appotheek
De informatie van de KNMP-publiekswebsite Apotheek.nl is altijd en overal te raadplegen via de Appotheek. Deze app is geschikt voor alle smartphones en tablets en is gratis te downloaden via de AppStore en GooglePlay.
Arbeidsovereenkomsten
De VZA, ASKA, FNV en CNV stelden modelarbeidsovereenkomsten op die u als KNMP-lid kunt gebruiken.
Helpdesk Arbeidszaken
Heeft u vragen over arbeidsvoorwaarden, arbeidsrecht, sociaal verzekeringsrecht en arbeidsomstandigheden? Neem dan contact op met de Helpdesk Arbeidszaken. De helpdesk biedt eerstelijns rechtshulp bij (dreigende) arbeidsgeschillen en juridische aangelegenheden op het werkterrein.
Informatiekaart aanmelden patiëntendossier Pharmacom
Hoe registreert u de toestemming van een patiënt en meldt u het dossier aan op het LSP in Pharmacom Nieuw? U leest het in de informatiekaart.
Informatiekaart aanmelden patiëntendossier Aposys
Hoe registreert u de toestemming van een patient en meldt u het dossier aan op het LSP in Aposys? U leest het in de informatiekaart.
Informatiekaart aanmelden patiëntendossier CGM Apotheek
Hoe registreert u de toestemming van een patiënt en meldt u het dossier aan op het LSP in de CGM Apotheek? U leest het in deze informatiekaart.
LESA Actueel medicatieoverzicht in de eerste lijn
Deze Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak (LESA) helpt u om met andere eerstelijnszorgverleners zo goed mogelijk een actueel medicatieoverzicht van uw patiënt te realiseren. Een actueel medicatieoverzicht vraagt om afspraken tussen zorgverleners. Bovendien zijn financiële middelen, tijd, inzet en ICT-ondersteuning belangrijke randvoorwaarden om gegevensuitwisseling te optimaliseren.
LESA Antistolling - met bijbehorend Kennisdocument
Deze LESA beschrijft de taken van huisarts, apotheker, trombosedienstarts en tandarts begeleiding van patiënten die worden behandeld met een antistollingsmiddel.
Publieksfolder Aambeien
Bestel de Publieksfolder Aambeien (augustus 2014).
Publieksfolder Astma en COPD
Bestel de Publieksfolder Astma en COPD (augustus 2014).
Stickers: Appotheek
De Appotheek is een handige aanvulling op de informatie van de bijsluiter. Het is een praktische app met overzichtelijke informatie over medicijnen, klachten en aandoeningen, afkomstig van de KNMP-publiekswebsite Apotheek.nl. Wijs uw patiënten op het gemak van de Appotheek met deze stickers.
Teksten Apotheek.nl in de KNMP Kennisbank
Met de teksten van Apotheek.nl in de KNMP Kennisbank voorziet het apotheekteam de patiënt van waardevolle en begrijpelijke informatie.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl