SFK Praktijkondersteunende programma’s

De praktijkondersteunde programma’s van de SFK zijn opgesteld ter ondersteuning van apothekers (en huisartsen) bij medicatiebeleid en farmaceutische patiëntenzorg. Deze SFK-programma’s leveren cijfers over een farmacotherapeutisch thema die u direct kunt gebruiken in het FTO en in het kader van FPZ.

In de praktijkprogramma’s staat telkens 1 farmacotherapeutisch onderwerp centraal. Het doel van het programma is om op eenvoudige wijze relevante gegevens over dat onderwerp ter beschikking te stellen aan apothekers. De programma’s zijn volgens een vast stramien opgezet en bestaan uit een FTO–deel en een FPZ–deel. Apothekers kunnen daarmee het voorschrijfgedrag van huisartsen analyseren en gebruikers opsporen die bepaalde geneesmiddelen mogelijk niet optimaal toepassen.

Groepsgegevens mogelijk

De SFK Praktijkondersteunende programma’s bieden de mogelijkheid aan samenwerkende apothekers om groepsgegevens te tonen. Zo krijgt u in 1 keer de totaalcijfers van uw groep te zien. Zeker wanneer u met collega-apothekers samenwerkt in het FTO is het wenselijk om de prescriptiegegevens van de huisartsen samengevoegd voor uw FTO-groep te presenteren.

De SFK Praktijkondersteunende programma’s maken onderdeel uit van het combi–abonnement Patiëntenzorg en indicatoren. Hiermee krijgt u in 1 keer toegang tot alle webrapportages die betrekking hebben op farmaceutische patiëntenzorg, het FTO met de huisartsen, of die indicatoren op deze terreinen bevatten. Uiteraard kunt u zich ook abonneren op een enkel los programma.

 

Contact

Helpdesk SFK
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur

(070) 373 74 44 helpdesk@sfk.nl