Poll voor apothekers: Wat is volgens u de beste methode om de medicatieveiligheid onder ouderen te verbeteren?

  4 3 2 1
Baxteren
Meer overleg met huisarts en wijkverpleegkundige/thuiszorg
De toezichthoudende rol van de apotheker in zorginstellingen
De medicatiebeoordeling