Toolkit-materialen bestellen

Met dit formulier bestelt u materialen uit de KNMP-toolkit Publieksinformatie. U ontvangt uw bestelling uiterlijk binnen 1 week.

Ik bestel graag de volgende materialen

Vink hieronder de materialen aan die u wilt bestellen. Folders komen per 25 stuks en posters per 2 stuks, tenzij anders vermeld.

Jubileumtentoonstelling: '175 jaar beter beter door de apotheker'
Campagne over vitamine D en sterke botten
Eerste uitgifte (campagnemateriaal 'De eerste keer')
Laaggeletterdheid
Bereidingen
Slikproblemen
Senioren
Diabetes
Medicijnprijzen
Vakantie
Nierfunctiewaarden
Voor en over kinderen
Over de apotheek
Astma/COPD
Medicatieoverzicht
Toedienen
Akkoordverklaring Algemene Voorwaarden