Nierfunctiewaarden

Presentatie Nierfunctie
Wilt u uw (oudere) patienten informeren over het belang van de nierfunctie en over het belang van het delen van hun nierfunctiewaarden? Gebruik hierbij onderstaande presentatie. Deze informeert uw patiënten over de werking van de nieren en de gevolgen voor het medicijngebruik.
Poster: Nierfunctie gemeten?
Attendeer uw patiënten op het belang van het doorgeven van hun gemeten nierfunctiewaarde. Download of bestel onderstaande poster en hang deze op in uw wachtruimte.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl