Zorgverzekering

Poster - Ken uw zorgpolis
Deze poster attendeert patiënten erop dat zij zelf de verantwoordelijkheid hebben om te weten wat er in hun polisvoorwaarden staat.
Flyer: Veranderen van zorgverzekeraar?
Zoals u waarschijnlijk weet, kunt u voor het volgende jaar een nieuwe zorgverzekeringspolis uitzoeken. Mocht u overwegen een andere polis te kiezen, dan kan dat invloed hebben op uw medicijnen en de apotheekzorg. In 3 vragen en antwoorden wordt nader toegelicht wat belangrijk is om te weten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl