Laaggeletterdheid (Kunt u dat even uitleggen?)

Iconen
Om medicijnen juist te gebruiken, is het van belang de uitleg ervan goed te begrijpen. Voor laaggeletterden is dat niet vanzelfsprekend. Vaak weten zij niet welke geneesmiddel er in welk doosje zit. Of hoe ze het geneesmiddel moeten gebruiken. De iconen van de KNMP helpen hierbij.
Wachtkamerboek: Kunt u dat even uitleggen?
De persoonlijke portretten in het boek Kunt u dat even uitleggen – Verhalen van moeilijk lezende medicijngebruikers laten op indringende wijze zien hoe het is om niet te beschikken over voldoende taalvaardigheid.
Baliekaartje: www.apo.nl
U kunt de patiënt attenderen op www.apo.nl. Bijvoorbeeld door deze patiëntenkaartjes mee te geven.
Poster: www.apo.nl
U kunt de patiënt attenderen op www.apo.nl. Bijvoorbeeld door deze poster op te hangen in uw apotheek.
Narrowcast: Kunt u dat even uitleggen?
Met deze materialen voor de narrowcast in uw apotheek geeft u aan dat laaggeletterde patiënten bij u terechtkunnen met vragen over hun medicatie.
A3 Baliekaart: www.apo.nl
U kunt de patiënt uitleg geven over de iconen op het medicijndoosje of de patiënteninformatie op papier. U kunt de patiënt ook attenderen op www.apo.nl.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl