Klachtenregeling Openbare Apotheken

Elke openbare apotheek heeft de wettelijke plicht om zich aan te sluiten bij een klachtenregeling voor haar cliënten. De KNMP-klachtenregeling voldoet aan de eisen die de Wet Klachtrecht Gezondheidszorg stelt. De klachtenregeling van de KNMP omvat klachtenbemiddeling en de klachtencommissie.

Klachtenbemiddeling

De KNMP richtte een onafhankelijke klachtenbemiddeling voor cliënten in. Deze extra service is laagdrempelig, informeel en vertrouwelijk. Bij de klachtenbemiddeling wordt geen oordeel gegeven, maar een oplossing gezocht.

Contactgegevens bemiddeling: 06 22921649, e-mail:

Klachtencommissie Openbare Apotheek

Volgens de wettelijke richtlijnen heeft de KNMP een klachtencommissie ingericht met een onafhankelijke voorzitter. Bij de klachtencommissie Openbare Apotheek kan een patiënt een schriftelijke klacht indienen. De klacht kan betrekking hebben op farmaceutisch-inhoudelijke, patiëntenrechtelijke, communicatieve, organisatorische of financiële aspecten.

Adres: Postbus 1136, 1400 BC Bussum

Prijzen Klachtenregeling

Uw pakket

Is dit product inbegrepen?

Zakelijke Contributie (ZC)

De klachtenregeling is inbegrepen in de zakelijke contributie.

Pakket Z(+)

De klachtenregeling Openbare Apotheek is niet van toepassing op de ziekenhuisapotheek. Deze maakt gebruik van de klachtenregeling van het ziekenhuis.

Geen zakelijke contributie of Pakket Z(+)

U betaalt voor de klachtenregeling Openbare Apotheek het 1e jaar een instaptarief van € 600,-. U betaalt elk volgend jaar € 300,-.

Alle bedragen zijn exclusief btw.

Wenst u geen gebruik te maken van de KNMP-klachtenregeling omdat u zelf een regeling heeft getroffen die voldoet aan de eisen van de Wet Klachtrecht? Laat dit weten aan de leden- en orderadministratie via . U ontvangt een korting van € 125,- exclusief btw. De KNMP verrekent uw korting via de abonnementen-jaarfactuur.

Patiënteninformatie via Apotheek.nl: 'Klachten over uw apotheek?'

Patiënten met een klacht lezen hier wat zij kunnen doen. Ook treffen ze op deze pagina belangrijke contactgegevens.

Open link

Klachtenregeling Klachtencommissie Openbare Apotheek

Download

Klachtencommissie Openbare Apotheek

Download

KNMP Jaarverslag klachtencommissie 2014

Download

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl