Bijzondere kenmerken

De G-Standaard bevat een bestand met zogenaamde ‘Bijzondere kenmerken’.

Een Bijzonder kenmerk geeft informatie over een handelsproduct die voor zorgverleners van belang kan zijn. Als het nodig is, is er een adviestekst bij opgenomen.

Bijvoorbeeld:

Een volledige lijst met toelichtingen kunt u vinden op  www.z-index.nl > G-Standaard > Functionele en technische beschrijvingen > Technische beschrijvingen > Bestanden.

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl