Los verkrijgbare producten

De KNMP biedt de Bereidingsmodule, de module Farmacotherapie en andere producten en diensten ook aan zonder dat u direct een contributiepakket afneemt. Bijvoorbeeld voor gebruik in een ander werkveld dan de openbare apotheek of de ziekenhuisapotheek. Of wanneer u liever geen gebruik maakt van een contributiepakket.

Bekijk het overzicht met alle 'los verkrijgbare' producten.

 • App GnmVerkeer

  De app GnmVerkeer bevat Verkeersdeelname-adviezen voor ruim 200 geneesmiddelen. De adviezen geven informatie over de mate waarin het geneesmiddel de rijvaardigheid beïnvloedt, de invloed van de dosering, de tijdsduur van invloed op de rijvaardigheid en indien mogelijk rijveiligere alternatieven.

 • App NierDosering

  De app NierDosering is bedoeld als hulpmiddel voor apothekers en andere zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg voor patiënten met een verminderde nierfunctie. In de app staan doseringsadviezen voor volwassenen voor ruim 600 geneesmiddelen. De adviezen variëren van 'Geen actie nodig' tot uitgebreide doseringsaanpassingen.

 • Bijsluiters FNA in de KNMP Kennisbank

  De Bijsluiters FNA zijn bijsluiters voor de patiënt die worden meegegeven bij apotheekbereidingen die zijn opgenomen in het FNA. De bijsluiters heten ook wel 'Geneesmiddel Informatie Folders' (GIF). In principe wordt voor elk FNA-preparaat voor toepassing in de thuissituatie een bijsluitertekst gemaakt.

 • Data en feiten - SFK (boek en download)

  SFK Data en feiten is een jaaruitgave van de Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK). Dit boek bevat relevante statistieken over de ontwikkeling van het geneesmiddelengebruik via de openbare apotheken in Nederland. Ook andere wetenswaardigheden, waaronder de top 10 meest verstrekte geneesmiddelen en de ontwikkeling van hardlopers zoals cholesterolverlagers en maagmiddelen, worden bondig beschreven.

 • Dermatica op Recept (boek)

  Dermatica op Recept is het standaard naslagwerk bij het voorschrijven en beoordelen van dermatologische receptuur en het zoeken naar alternatieven. Het beschrijft zowel de toepassing van basispreparaten als werkzame stoffen en hulpstoffen.

 • Farmanco: website geneesmiddelentekorten

  De website Farmanco.nl informeert over geneesmiddelen, grondstoffen, vaccins en verpakkingsmaterialen die (tijdelijk) niet beschikbaar zijn. De informatie op Farmanco.KNMP.nl is geschikt voor openbaar apothekers, ziekenhuisapothekers en leveranciers.

 • FNA in de KNMP Kennisbank

  Het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) is een verzameling landelijk gestandaardiseerde voorschriften van geneesmiddelen voor openbare apotheken en ziekenhuisapotheken die zelf geneesmiddelen bereiden. In de KNMP Kennisbank staat de meest actuele versie van het FNA.

 • FNA-preparatencontrole

  Het LNA controleert sinds 1974 systematisch de in openbare- of ziekenhuisapotheken bereide FNA-preparaten. Ook niet-gestandaardiseerde preparaten worden geregeld onderzocht. Bij de controle worden de samenstelling, de verpakking, protocollering en manier van afleveren onderzocht. Het optimaliseren van de kwaliteit van in de apotheek bereide preparaten is hierbij het doel.

 • FNA: boek (2013)

  Het Formularium der Nederlandse Apothekers (FNA) is een verzameling landelijk gestandaardiseerde voorschriften van geneesmiddelen. De voorschriften zijn bestemd voor openbare apotheken en ziekenhuisapotheken die zelf geneesmiddelen bereiden.

 • Gebruiksrecht G-Standaard

  De G-Standaard is een databank die op geïntegreerde wijze voorschrijven, afleveren, bestellen, declareren en vergoeden van zorgproducten ondersteunt. De databank bevat hiervoor relevante gegevens over zorgproducten die in Nederland verkrijgbaar zijn bij apotheken en zorginstellingen, zoals geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en verbandmiddelen.

 • Grondstoffen in de KNMP Kennisbank

  Het bestand Grondstoffen in de KNMP Kennisbank vermeldt de belangrijkste stofeigenschappen van een groot aantal oraal toegepaste werkzame stoffen. Kennis van deze eigenschappen kan van nut zijn bij de bereiding van geneesmiddelen in de apotheek, en is daarom opgenomen onder het thema 'Bereiding'.

 • Handboek Medicatiebewaking 2013

  Medicatiebewaking draagt bij aan de medicatieveiligheid in de apotheek. In het Handboek Medicatiebewaking 2013 komen de verschillende aspecten van medicatiebewaking aan bod.

 • Informatorium Medicamentorum (IM) in de KNMP Kennisbank

  Het Informatorium Medicamentorum (IM) in de KNMP Kennisbank geeft informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland in gebruik zijn. Alle geregistreerde toepassingen zijn hierin terug te vinden. Ook is off-label gebruik uit behandelrichtlijnen en literatuur opgenomen. Het naslagwerk IM is voor apothekers, artsen en andere zorgverleners en organisaties in de gezondheidszorg.

 • Informatorium Medicamentorum (boek)

  Het naslagwerk Informatorium Medicamentorum (IM) geeft informatie over alle geneesmiddelen die in Nederland in gebruik zijn. Alle geregistreerde toepassingen zijn hierin terug te vinden. Ook is off-label gebruik uit behandelrichtlijnen en literatuur opgenomen.

 • KennisTest

  Kennis binnen het apotheekteam is een belangrijke randvoorwaarde. Met de KennisTest leert u(w apotheekteam) snel en efficiënt bij over zelfzorg, eerste en tweede uitgifte. Op deze pagina treft u de directe link naar de KennisTest en alle relevante informatie.

 • KNMP Kennisbank

  De KNMP Kennisbank is dé digitale informatiebron voor de apotheker en het apotheekteam. De informatie op de Kennisbank ondersteunt u vakinhoudelijk en procesmatig bij uw werkzaamheden in de apotheek.

 • KNMP Klachten- en geschillenregeling

  Elke openbare apotheek heeft de wettelijke plicht om zich aan te sluiten bij een klachten- en geschillenregeling voor haar patiënten. De KNMP Klachten- en geschillenregeling voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg (Wkkgz). Deze regeling omvat klachtenbemiddeling en aansluiting bij een geschillencommissie.

 • KNMP Voorjaarscongres en Najaarscongres

  De KNMP organiseert 2 keer per jaar een congres: een voorjaars- en een najaarscongres.

 • LNA-mededelingen (papieren versies)

  De LNA-mededelingen informeren openbare apotheken en ziekenhuisapotheken over alles wat met productzorg, apotheekbereidingen en analyse te maken heeft.

 • LNA-mededelingen in de KNMP Kennisbank

  De LNA-mededelingen informeren over alles wat met productzorg, apotheekbereidingen en analyse te maken heeft. De LNA-mededelingen zijn nieuwsbrieven van het Laboratorium der Nederlandse Apothekers (LNA). Ze geven actuele informatie op het terrein van productzorg en apotheekbereiding.

 • LNA-onderzoeksvoorschriften in de KNMP Kennisbank

  In een LNA-onderzoeksvoorschrift staat van een groot aantal FNA-preparaten beschreven hoe het gehalte en de identiteit van de werkzame stof wordt bepaald. Ze worden aangeboden via de KNMP Kennisbank.

 • LNA-procedures in de KNMP Kennisbank (voor productzorg en bereiding)

  De LNA-procedures zijn instructiedocumenten met beschrijvingen van handelingen en werkwijzen op het terrein van productzorg. Ze beschrijven de processen en werkwijzen in de apotheek die te maken hebben met het geneesmiddel als product.

 • Medicijnpaspoort

  Op het medicijnpaspoort vult u de medicatie van de patiënt in. Het is belangrijk dat het medicijnoverzicht in het medicijnpaspoort altijd actueel is. Zo kunnen artsen de beste zorg bieden. Dankzij het medicijnpaspoort kunnen patiënten zowel in Nederland als in het buitenland snel, goed en veilig geholpen worden.

 • Microbio

  Met het programma Microbio kunnen ziekenhuisapotheken en openbare apotheken resultaten van microbiologische controles invoeren. Deze controles worden uitgevoerd in het kader van de controle van de aseptische handelingen onder verhoogde of maximale productbescherming.

 • Module Farmacotherapie

  De producten in de module Farmacotherapie zijn niet los verkrijgbaar; u bestelt bij ons de gehele module. De module Farmacotherapie vindt u in de KNMP Kennisbank. De Basismodule in Zakelijke Contributie en Pakket Z geven automatisch toegang tot de Module Farmacotherapie in de KNMP Kennisbank.

 • Oralia VTGM in de KNMP Kennisbank

  Oralia VTGM in de KNMP Kennisbank bevat informatie over het ‘voor toediening gereedmaken’ van geneesmiddelen voor patiënten met slikproblemen of een voedingssonde. Het bestand Oralia VTGM geeft aan hoe u een geneesmiddel bewerkt en alsnog toedient.

 • Parenteralia VTGM Thuiszorg

  Parenteralia VTGM geeft informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Het bestand Parenteralia VTGM Thuiszorg gebruikt u in de openbare apotheek. Het bestand bestaat uit parenterale geneesmiddelen die in de thuiszorg voorkomen. Parenteralia VTGM Thuiszorg vindt u in de KNMP Kennisbank.

 • Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie

  Parenteralia VTGM geeft informatie over het gereedmaken, bewaren en toedienen van parenterale geneesmiddelen. Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie is bedoeld voor de ziekenhuisapotheek en bevat het volledige assortiment aan parenterale geneesmiddelen. De databank geeft onder andere informatie over gereedmaken, chemische houdbaarheid, verenigbaarheden en stabiliteit.

 • Pharmaceutisch Weekblad - Abonnement

  Het Pharmaceutisch Weekblad (PW) is hét vakblad voor professionals werkzaam in de farmacie. PW wordt uitgegeven door de KNMP en verschijnt wekelijks.

 • Publieksfolders (alle)

  De KNMP-publieksfolders bevorderen verantwoord geneesmiddelengebruik en ondersteunen de zorgverlening door de apotheker. Apothekers kunnen de publieksfolders bestellen als drukwerk per 25 stuks. Daarnaast is het mogelijk om een abonnement te nemen op de digitale versies (pdf's) voor plaatsing op de eigen apotheekwebsite.

 • Receptbereidingsvoorschriften

  Recept-Bereidings-Voorschriften (RBV's) zijn model-bereidingsvoorschriften die apotheken gebruiken als er geen gestandaardiseerd voorschrift voor een preparaat bestaat.

 • Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS)

  In de apotheek worden tabletten uitgeteld of wordt bijvoorbeeld een apotheekbereiding gemaakt voor een patiënt. Het Risico-instrument Farmaceutische Stoffen (RiFaS) geeft via Rifas.nl individueel advies over het veilig omgaan met producten.

 • SFK Praktijkondersteunende programma’s

  De praktijkondersteunde programma’s van de SFK zijn opgesteld ter ondersteuning van apothekers (en huisartsen) bij medicatiebeleid en farmaceutische patiëntenzorg. Deze SFK-programma’s leveren cijfers over een farmacotherapeutisch thema die u direct kunt gebruiken in het FTO en in het kader van FPZ.

 • SFK Zorgondersteuning

  De webrapportage Zorgondersteuning is een handige tool om voor uw apotheek patiënten te selecteren voor controlegesprekken, interventies te registreren en uiteindelijk uw zorgverlenerschap te evalueren. Hiermee kan de apotheker inzichtelijk maken welke extra zorg geleverd wordt voor deze groep patiënten en wat daarvan de resultaten zijn.

 • SFK-webrapportages

  Deelnemers van de SFK kunnen gebruik maken van verschillende webrapportages die de apotheker kunnen ondersteunen op diverse gebieden. Deze rapportages zijn online te raadplegen en laten de eigen apotheekgegevens van de SFK-deelnemers zien, vaak gespiegeld aan landelijke kengetallen.

 • Standaarden voor Zelfzorg (boek)

  De zelfzorgstandaarden en UA-Standaarden worden samen uitgegeven in boekvorm, 'Standaarden voor Zelfzorg'. In ‘Standaarden voor Zelfzorg’ staan adviezen en achtergrondinformatie die belangrijk zijn voor een goed zelfzorgadvies. Het boek ‘Standaarden voor Zelfzorg’ is bestemd voor openbaar apothekers en het apotheekteam.

 • Teksten Apotheek.nl in de KNMP Kennisbank

  Met de teksten van Apotheek.nl in de KNMP Kennisbank voorziet het apotheekteam de patiënt van waardevolle en begrijpelijke informatie.

 • Teksten Bruring en Wolschrijn

  Met de Teksten Bruring & Wolschrijn in de KNMP Kennisbank beschikt u over bijsluiters voor apotheekbereidingen die geen FNA-receptuur hebben. Het bestand bevat ook uitgebreide toelichtingen op veelvoorkomende voorlichtingskwesties aan de balie. Apothekers Dot Bruring en Hilka Wolschrijn schrijven de bijsluiters en de voorlichtingsteksten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl