Contributiepakketten

Bij interesse in KNMP-producten en diensten kunt u een abonnement afnemen. Neemt u als gevestigd apotheker Zakelijke Contributie bij de KNMP af, of neemt uw ziekenhuisapotheek Pakket Z(+) bij de KNMP af? Bekijk wat er in uw pakket zit en op welke producten u korting ontvangt. De KNMP biedt een aantal producten en diensten ook los van een contributiepakket aan.

Zakelijke Contributie voor de openbare apotheek

Met Zakelijke Contributie maakt uw team in de openbare apotheek gebruik van producten en diensten die ondersteunen bij de dagelijkse praktijkvoering. De Zakelijke Contributie bestaat uit de Basismodule en op het gebruiksrecht op de G-Standaard. Additioneel kunt u de Bereidingsmodule afnemen. Bovendien ontvangt u korting op een aantal producten.

Lees verder

Pakket Z(+) voor de ziekenhuisapotheek

Pakket Z voor de ziekenhuisapotheek bestaat onder meer uit het gebruik van de G-Standaard en een door de NVZA geoormerkte bijdrage voor de Regeling Specialisme Ziekenhuisfarmacie. U kunt Pakket Z uitbreiden tot Pakket Z(+) met een gebruikslicentie voor Parenteralia VTGM Ziekenhuisfarmacie. Bovendien ontvangt u korting op een aantal producten.

Lees verder

Los verkrijgbare producten

De KNMP biedt de Bereidingsmodule, de module Farmacotherapie en andere producten en diensten ook aan zonder dat u direct een contributiepakket afneemt. Bijvoorbeeld voor gebruik in een ander werkveld dan de openbare apotheek of de ziekenhuisapotheek. Of wanneer u liever geen gebruik maakt van een contributiepakket.

Lees verder