Routeplan Professionele Standaard Farmaceutische Zorg

Met het Routeplan 2015-2019 wil de Wetenschappelijke Sectie Openbaar apothekers (WSO) tot een Professionele Standaard Farmaceutische Zorg komen. De Professionele Standaard verduidelijkt wat de patiënt aan goede farmaceutische zorg van de apotheker kan verwachten en vervangt op termijn de NAN 2006.

De Professionele Standaard wordt een geheel van richtlijnen, normen, zorgstandaarden en aanvullende modules die betrekking hebben op een geheel zorgproces of een deel van een specifiek zorgproces. De basis van de Professionele Standaard is het Handvest van de apotheker. Op dit Handvest zijn de standaarden voor de ethiek (Beroepscode) en de standaarden voor de zorg gefundeerd.

De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg zal bestaan uit 3 onderdelen:

 1. richtlijnen voor de zorg van de apotheker aan de patiënt;
 2. richtlijnen voor de praktijkvoering van de apotheek;
 3. meetinstrumenten om de kwaliteit van de zorg en de praktijkvoering te onderzoeken.

Routeplan 2015-2019

De voornaamste werkzaamheden in het Routeplan 2015-2019 zijn:

 • betekenisvolle evidence based aanbevelingen ontwikkelen in richtlijnen,
 • deze aanbevelingen toetsen aan de dagelijkse praktijk van de apotheker (praktijktoetsen),
 • meetinstrumenten ontwikkelen bij de richtlijnen (bijvoorbeeld indicatoren);
 • de business impact bepalen (business impact-analyses).

Een panel heeft een eerste praktijktoets uitgevoerd bij de richtlijn Medicatiebewaking. De praktijktoets bij de richtlijn Geïndividualiseerde Distributievorm zal na de zomer van 2015 uitgevoerd worden.

Resultaten Routeplan

De beoogde resultaten van het Routeplan voor de Professionele Standaard:

 • Het Routeplan levert een door de leden van de WSO gedragen Professionele Standaard Farmaceutische Zorg op.
 • Het Routeplan verduidelijkt aan de beroepsgroep de ontwikkeling en de planning van richtlijnen en wat de eigen rol van de apothekers hierin is. 
 • De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg vervangt op termijn de NAN 2006.
 • De KNMP maakt inhoudelijke afspraken over de Professionele Standaard met de belangrijke partners in de zorg zoals de patiëntenverenigingen, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de zorgverzekeraars en de overheid. 
 • Daar waar aanbevelingen nog niet overal in de praktijk geïmplementeerd zijn, maakt de KNMP implementatie- en overgangsafspraken met de betrokken partners in de zorg.

Betekenis Professionele Standaard

Met de Professionele Standaard Farmaceutische Zorg verduidelijken openbaar apothekers aan de patiënt wat deze aan goede farmaceutische zorg van de apotheker kan verwachten.

Met behulp van de richtlijnen oefent de apotheker zijn vak in de dagelijkse praktijk uit. Hij versterkt de kwaliteit van de farmaceutische zorg voor de patiënt door gebruik te maken van de aanbevelingen in de richtlijn. Dit resulteert in vermindering van praktijkvariatie. Dus: de patiënt kan bij iedere apotheek dezelfde kwaliteit farmaceutische zorg verwachten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl