Multidisciplinaire richtlijnen Diabetes

NDF Voedingsrichtlijn (Zorgstandaarddiabetes.nl)
Apothekers die zich willen toeleggen op diabeteszorg en preventie kunnen handvatten vinden in deze richtlijn. Het document kan worden gebruikt worden om patiënten adviezen te geven. Ook geeft het document apothekers inzicht in hoe diëtisten zorgverlening geven aan diabetespatiënten.
Richtlijn zelfcontrole van bloedglucosewaarden (EADV.nl)
Een multidisciplinaire richtlijn over zelfcontrole van bloedglucosewaarden door mensen met diabetes mellitus. De richtlijn is opgesteld in samenwerking met EADV (Beroepsorganisatie voor diabeteszorgverleners) en NDF.
Richtlijn signalering en monitoring van depressieve klachten bij diabetes (Zorgstandaarddiabetes.nl)
Multidisciplinaire richtlijn gericht op signalering van depressieve klachten en begeleiding naar een passend hulpaanbod.

Contact

Secretaris SIG Diabetes
Laurien Rook

(070) 373 72 49 sigdiabetes@knmp.nl