Consultvoering

Een farmaceutisch consult is een gesprek tussen de patiënt en de apotheker, waarin de zorgvraag van de patiënt wordt besproken. Het gesprek vindt plaats op basis van wederzijds vertrouwen en resulteert altijd in een gezamenlijk besluit. Dit besluit mondt veelal uit in een farmacotherapeutische behandeling volgens een behandelplan.

Filmpjes consultvoering

Om de verschillen tussen de methode terhandstelling met begeleidingsgesprek en de methode consultvoering te duiden, zijn twee filmjes ontwikkeld. 

Bekijk de filmpjes (na inloggen beschikbaar)

Openbaar apotheker Marga van Weelden en haar team werken conform de methode consultvoering. In onderstaand filmpje vertelt ze erover: de aanleiding om met consultvoering te werken, de benodigde tijd, nascholing en het resultaat.

Bekijk het filmpje met Marga van Weelden (na inloggen beschikbaar)

Calgary Cambridge model

Het Calgary Cambridge model uit de medische wereld dient als basis voor het model voor in de apotheek:

Calgary Cambridge model

Aanleiding richtlijn

In de farmaceutische zorg staat het gesprek met de patiënt nog niet beschreven. De Toekomstvisie Farmaceutische Patiëntenzorg geeft persoonsgerichte zorg als ambitie voor de apotheker. De richtlijn Consultvoering draagt bij aan de invulling van deze ambitie. Consultvoering versterkt de zorgfunctie van de apotheker en maakt de zorgfunctie van de apotheker duidelijker. Consultvoering maakt al onderdeel uit van het curriculum van de basisopleiding Farmacie en maakt de farmaceutische zorg toekomstbestendig

Gesprekshulp Consultvoering

Consultvoering gaat op termijn onderdeel uitmaken van de Professionele Standaard. Dit hulpmiddel gebruikt u als u nu al in de apotheek aan de slag wilt gaan met consultvoering.

Download