KNMP-richtlijnen farmaceutische zorg

Deze richtlijnen bestaan uit evidence based aanbevelingen voor het verlenen van farmaceutische zorg door de openbaar apotheker. De richtlijnen geven de apotheker en zijn team houvast in dagelijkse activiteiten. Ze zijn onderdeel van de Professionele Standaard.

De aanbevelingen uit de richtlijn ondersteunen de apotheker in zijn besluitvorming. Bij veel zorgvragen zijn de aanbevelingen geschikt. Maar als de zorgvraag van de patiënt erom vraagt, kan de apotheker ook afwijken. Dan is het een weloverwogen beslissing die de apotheker kan uitleggen.

De richtlijnen farmaceutische zorg worden ontwikkeld volgens een vastgestelde procedure onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO).

Richtlijnen farmaceutische zorg

Richtlijn

Datum

Status

Medicatiebewaking december 2016 Geautoriseerd
Ter hand stellen december 2018 Geautoriseerd
Geïndividualiseerde Distributievorm (GDV)
(in herziening)
september 2013 Geautoriseerd
Medicatiebeoordeling november 2013 Geautoriseerd

COPD

maart 2014 Geautoriseerd

Bereiden

mei 2016 Geautoriseerd

Diabetes 

september 2019 Geautoriseerd

Astma
(conceptversie beschikbaar voor KNMP-leden)

Open voor commentaar
Cardiovasculair risicomanagement (CVRM)
In ontwikkeling
Consultvoering

juni 2021 Geautoriseerd

Toelichting status richtlijnen

  • Status 'geautoriseerd': de richtlijn is positief beoordeeld door de autorisatiecommissie
  • Status 'open voor commentaar': de richtlijn bevindt zich in de refereerfase

Juridisch kader

Dit kader legt de relatie van de richtlijnen met de Nederlandse wetgeving uit. Ook staat in dit document de betekenis van de richtlijnen in relatie tot de patiënt, de zorgverzekeraar en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).

Juridisch kader richtlijnen

Download