KNMP-richtlijnen farmaceutische zorg

De KNMP-richtlijnen bestaan uit evidence based aanbevelingen voor het verlenen van farmaceutische zorg door de openbaar apotheker. Het doel is om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. De richtlijnen farmaceutische zorg worden ontwikkeld volgens een vastgestelde procedure onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijke Sectie Openbaar Apothekers (WSO).

De richtlijnen geven concreet aan welk niveau van farmaceutische zorg de patiënt mag verwachten en welke zorg de openbaar apotheker moet bieden. Daarvan kan (en moet soms) gemotiveerd worden afgeweken.

Onderdeel van Routeplan Professionele Standaard Farmaceutische Zorg

De meeste richtlijnen farmaceutische zorg zijn onderdeel van het Routeplan Professionele Standaard Farmaceutische Zorg. De Professionele Standaard Farmaceutische Zorg is een geheel van richtlijnen en standaarden die goede zorg beschrijven en meetinstrumenten bieden, zoals indicatoren, om deze zorg te meten.

  • het opstellen van richtlijnteksten;
  • het toetsen van aanbevelingen in richtlijnen aan de dagelijkse praktijk van de apotheker (praktijktoetsen);
  • het ontwikkelen van meetinstrumenten bij de richtlijnen (bijvoorbeeld indicatoren);
  • het bepalen de business impact van richtlijnen (business impact-analyses).

Geautoriseerde richtlijnen farmaceutische zorg

Richtlijn

Richtlijntekst

PraktijktoetsIndicatorenBusiness impact-analyse
Medicatiebewaking Geautoriseerd december 2016 Uitgevoerd** Gereed Uitgevoerd**
Ter hand stellen Geautoriseerd juni 2013 Concept gereed*
Geïndividualiseerde Distributievorm Geautoriseerd september 2013 Uitgevoerd** Concept gereed* Uitgevoerd**
Medicatiebeoordeling Geautoriseerd november 2013 In ontwikkeling

COPD

Geautoriseerd maart 2014

Bereiden

Geautoriseerd mei 2016

*Concept gereed: Een werkgroep van deskundigen heeft indicatoren bij deze richtlijn opgesteld. Deze zijn nog niet geautoriseerd.  In het kader van verdere ontwikkeling worden ze uitgevraagd bij de landelijke uitvraag middels een apart KNMP/WSO-tabblad. Resultaten worden dan ook alleen gebruikt op sectorniveau ter verbetering van de indicatoren en meting van implementatie van de richtlijn.
**Uitgevoerd: De praktijktoets is uitgevoerd, de resultaten worden verwerkt. Dit betekent dat de richtlijntekst kan worden bijgesteld op basis van de resultaten uit de praktijktoets, danwel dat er een implementatieplan aan de richtlijn wordt toegevoegd.

Richtlijnen in ontwikkeling

RichtlijnRichtlijntekstPraktijktoetsIndicatorenBusiness impact-analyse

Diabetes (beschikbaar voor KNMP-leden na inloggen)

In ontwikkeling In ontwikkeling

Cardiovasculair risicomanagement (CVRM) (beschikbaar voor KNMP-leden na inloggen)

In ontwikkeling
Astma In ontwikkeling
Farmaceutisch consult In ontwikkeling

Farmaceutische zorg bij ontslag uit een zorginstelling

In ontwikkeling

Patiëntendossier (beschikbaar voor KNMP-leden na inloggen)***

In ontwikkeling

**Uitgevoerd: De praktijktoets is uitgevoerd, de resultaten worden verwerkt. Dit betekent dat de richtlijntekst kan worden bijgesteld op basis van de resultaten uit de praktijktoets, danwel dat er een implementatieplan aan de richtlijn wordt toegevoegd.
*** Deze richtlijn maakt geen deel uit van het Routeplan.

Juridisch kader

Dit kader legt de relatie van de richtlijnen met de Nederlandse wetgeving uit. Ook staat in dit document de betekenis van de richtlijnen in relatie tot de patiënt, de zorgverzekeraar en de Inspectie Gezondheidszorg beschreven.

Juridisch kader NAN en richtlijnen

Download