JongNVZA en VJA: ‘Toch weer een onnodige dialyse voorkomen!’

De jonge apothekers, verenigd in JongNVZA en VJA, gebruiken Siilo voor transmuraal overleg. Sinds de introductie van het Siilo-netwerk van de KNMP dijt de transmurale, digitale werkgroep gestaag uit. Ideaal voor casuïstiek.

Interview november 2017 | Laatste update: juli 2018

“Toevallig wordt er, as we speak, een nieuwe casus aangemaakt”, zegt AIOS Ziekenhuisfarmacie in het Maxima Medisch Centrum en JongNVZA-bestuurslid Anke Kylstra wanneer ze vertelt over Siilo. “De vraag in de casus is: of iemand de rectale toepassing van metrodinazol ovules kent.” 

JongNVZA en VJA initieerden eind 2017 de werkgroep ‘Apothekers over de muren’. “Met als doel de transmurale samenwerking tussen apothekers te bevorderen en daarmee de zorg te verbeteren”, zegt Kylstra. “En om ‘jong met jong’ in contact te brengen”, vult Nitika Chouhan, openbaar apotheker in Amsterdam en voorzitter van de VJA, aan. “Waarbij Siilo sinds juli dit jaar een van de middelen is om dit te bereiken. De Siilo-campagne van de KNMP komt wat dat betreft op het juiste moment. Ik heb sinds 1 november 2017 veel nieuwe collega’s online zien komen bij Siilo”, zegt Chouhan. Dat is de dag dat de KNMP het besloten netwerk introduceerde op Siilo, een beveiligde messenger voor BIG-geregistreerde zorgverleners. Inmiddels hebben zich daar bijna 2700 apothekers aangemeld. Zij ontvangen urgent KNMP-nieuws. En ze kunnen contact leggen met 80.000 artsen en andere zorgprofessionals, na controle van ID en BIG-nummer.

Zo’n 200 ‘jonge’ apothekers uit diverse disciplines zijn sinds juli vorig jaar aangehaakt op de groep ‘Apothekers over de muren’ op Siilo. Hierin leggen openbaar apothekers, ziekenhuis-apothekers in opleiding (i.o.), poliklinisch apothekers en apothekers uit instellingen elkaar farmaceutische inhoudelijke casuïstiek voor. Kylstra: “Zo vroeg ik of iemand tips had voor toediening van metronidazol-suspensie aan een eenjarige die het niet kon binnenhouden.”

Beheersbaar

Groepsleden brengen de vragen in via zogenoemde casussen: afgebakende clusters binnen de algemene groep. “Zodat je niet allerlei losse berichten krijgt in de chat, maar je de onderwerpen juist afzonderlijk bewaart”, aldus Kylstra. “Ik moest daar in het begin wel even mee leren werken”, voegt Chouhan toe. “Zoals: hoe je een casus aanmaakt en hoe je de chat bewaart. Anders verdwijnt deze na 30 dagen, inclusief de casus.” Ieder nieuw groepslid ontvangt om die reden na aanmelden tekst en uitleg over het gebruik van casussen.

De respons verschilt per casus. Soms barst de discussie los, zoals in de casus ‘patiënten van acetylsalicylzuur en dipyridamol omzetten naar clopidogrel’. En soms blijft het antwoord uit. Zoals bij de door Chouhan ingebrachte casus. “Ik stelde via de Siilo-app een vraag over een machtiging die niet aansloot; een opzichzelfstaande situatie. Het bleef stil in de groep. Later heb ik de oplossing zelf toegevoegd aan die casus, zodat het antwoord vastgelegd is en anderen hiervan leren.” Kylstra voegt toe: “Iedereen heeft interessante patiëntencasussen, maar die informatie wordt niet landelijk opgeslagen. En dus doet iedereen hetzelfde werk opnieuw. Bij Siilo kun je zoeken in de casussen en zien of iemand de vraag al eerder stelde.” Chouhan: “Zo kan een onbekende collega-apotheker bijdragen aan de oplossing van je vraag.”

Kylstra illustreert dit met de casus waarin een collega-ziekenhuisapotheker i.o. omschrijft dat er een patiënt op de IC ligt met een pancytopenie tgv azathioprinegebruik met 6-MMP van >25.000 pmol/8*10^8 RBC, waarbij ze de thrombocyten niet verhoogd krijgen. Ze overwegen de 6-MMP uit te dialyseren. Of iemand hier ervaring mee heeft. Sommige groepsleden delen hun ervaring, maar een concrete oplossing blijft uit. Diezelfde week doet zich eenzelfde situatie voor in een ander ziekenhuis. De ziekenhuisapotheker i.o. aldaar grijpt terug naar de eerder opgerichte casus en geeft aan dat nu hij te maken heeft met een ‘6-tg van 10.000’. Wat te doen? “Zowel HD als CVVH werkten niet”, antwoordt de initiatiefnemer van de casus. “Wat een geweldige app”, merkt een collega uit weer een ander ziekenhuis op. “Toch weer voorkomen dat een patiënt onnodig dialyse krijgt.”

Laagdrempelig

Siilo faciliteert laagdrempelig online contact: zorgverleners kunnen elkaar benaderen zonder dat ze elkaars mobiele nummer hebben. Maar dat dit er ook voor zorgt dat je elkaar ‘live’ makkelijker benadert, had Chouhan vooraf niet bedacht. “Ik ‘ken’ via Siilo nu veel nieuwe collega’s. Door het contact via de chatgroep weet ik wie er inhoudelijk veel van een bepaald onderwerp weet. Dat zorgt ervoor dat je elkaar makkelijker opzoekt.”

Van landelijke naar regionaal

JongNVZA en VJA gaan de landelijke chatgroep uitbreiden met regionale chatgroepen. Zodat collega’s in de regio elkaar via Siilo kunnen leren kennen. En elkaar makkelijker vinden bij praktische vraagstukken, zoals tekorten. Of bij lokale meetings.

Lees meer over de regionale groepen en meld u aan 

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl