Vragen en antwoorden regionalisering

Regionalisering behelst verschillende uitdagingen voor regionale apothekersorganisaties. Deze uitdagingen leiden tot vragen. Sommige vragen zijn uniek, maar een aantal vragen zijn veelvoorkomend. De veelvoorkomende vragen en antwoorden staan hieronder.

Bij vragen die niet in dit overzicht staan, kunnen leden contact opnemen met de programmamanagers Rolf Latour of Jeroen van de Pol.

Heeft de KNMP voorbeeldstatuten en deelnemersreglementen beschikbaar?

De KNMP schrijft zelf geen statuten, deelnemersreglementen of huishoudelijke reglementen. Wel vraagt de KNMP dergelijke documenten op bij de regionale apothekersorganisaties. De materialen van de regionale apothekersorganisaties die bereid zijn om dit te delen, worden geplaatst in de toolkit.

Een regionale apothekersorganisatie kan verschillende rechtsvormen aannemen. Welke past het beste bij ons?

De Kamer van Koophandel (KvK) heeft een uitgebreide toelichting over de verschillende rechtsvormen gepubliceerd op hun website. Daarbij geeft KvK aan wat de mogelijkheden en de beperkingen zijn van de rechtsvorm. Zie hiervoor de website van de KvK. Welke rechtsvorm het beste bij uw (te starten) regionale apothekersorganisatie past is afhankelijk van de regionale situatie en de ambities die men wilt nastreven middels de regionale apothekersorganisatie. Daarmee is op voorhand geen voorkeur voor één van de rechtsvormen te geven. De meeste samenwerkingsverbanden in het land zijn stichtingen of coöperatieve verenigingen.

Heeft de KNMP voorbeeldprojecten die een regionale apothekersorganisatie kan gebruiken?

De KNMP verzamelt verschillende projecten die regionale apothekersorganisaties (met succes) hebben geïmplementeerd in de regio. De materialen van de regionale apothekersorganisaties die bereid zijn om dit te delen, worden geplaatst in de toolkit.

Welke regionale apothekersorganisaties zijn er in Nederland?

De KNMP heeft in kaart gebracht welke regionale apothekersorganisaties er zijn in Nederland en van hun contactgegevens voorzien. Zie hiervoor ook ‘Regio’s in kaart’.

Wat is de ideale omvang van de regionale organisatie?

De omvang van de regio is afhankelijk van verschillende factoren en het verschilt per regio. Elke regio heeft eigen uitdagingen waarbij geografische grenzen en historie een rol spelen bij het bepalen van de omvang van de regio en de partijen die hierin actief zijn.

Het is van belang dat de omvang van de regionale apotheekorganisatie bijdraagt aan betere zorg voor de patiënt, goede ondersteuning aan de apotheken en efficiënt gebruikmaakt van de beschikbare bestuurskracht. Dit betekent enerzijds dat de regio (het aantal apotheken) niet te klein moet zijn, anderzijds niet te groot waardoor apothekers elkaar onvoldoende kennen voor het nodige mandaat en draagvlak.

Daarnaast is het verstandig dat de omvang van de regionale apothekersorganisatie past bij de missie/visie/doelstellingen die zij nastreeft. Welke andere partijen zijn daarbij noodzakelijk? Wil je als regionale apothekersorganisatie bijvoorbeeld optrekken met het ziekenhuis, probeer dan te realiseren dat het adherentiegebied van het betreffende ziekenhuis zo goed mogelijk overeenkomt met dat van de regionale apothekersorganisatie.

Regionale apothekersorganisaties weten elkaar te vinden en zoeken elkaar op indien het onderwerp de eigen regio overstijgt.

Contact

Rolf Latour
Districtscoördinator Oost

06 51 18 91 82 regionalisering@knmp.nl

Jeroen van de Pol
Beleidsmedewerker Farmacie & Markt

(070) 373 72 92 regionalisering@knmp.nl