Multidisciplinaire Knooppunt Ketenzorg

Knooppunt Ketenzorg is een inhoudelijk multidisciplinair samenwerkingsverband in de regio Zuid-Holland Noord. Regionaal afgevaardigde zorgverleners – waaronder apothekers van de Vereniging Eerstelijns Apothekers Rijnland (VER) – werken in multidisciplinaire werkgroepen aan een zorgprogramma.

Zij maken eerstelijnsafspraken en transmurale afspraken met de betrokken specialisten uit het LUMC en Alrijne Ziekenhuis, maar ook met de VVT-organisatie en de GGZ. De huidige programma’s zijn: Longziekten, Diabetes, GGZ, Hart- en vaatziekten, Osteoporose, Ouderen, Scholing en ICT & Kwaliteit. Vanuit het knooppunt is een multidisciplinaire Zorgapp ZHN ontwikkeld, speciaal voor de zorgverleners. Zorg & Zekerheid neemt deel als partner, alle regionale multidisciplinaire zorggroepen zijn deelnemer en de bekostiging vindt volledig plaats uit de regionale O&I gelden.

Meer informatie over Knooppunt Ketenzorg Meer informatie over VER

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl