Samen BBL'ers opleiden

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt is in 2019 het landelijke BBL zij-instroomtraject 'Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk!' in het leven geroepen. Doel: bevorderen van extra instroom en apothekers ondersteunen bij de werving en selectie van een BBL’er.

De Coöperatieve Apothekers Vereniging Haarlem (CAVH) heeft samen met de Stichting Bedrijfsfonds dit initiatief aan. Een wervingscampagne resulteerde in 60 aanmeldingen en na screening door het SBA zijn 20 kandidaten in apotheken geplaatst.

Andere succesvolle zij-instroomtrajecten zijn geïnitieerd in de regio Arnhem-Nijmegen door de Coöperatieve Apothekersvereniging regio Arnhems (CAA) en Apothekersvereniging Het Rijk van Nijmegen, in de regio Amsterdam door het FBA, in Midden-Nederland door de AVMN en in Brabant, waar vier regionale apothekersorganisaties (AMWB, Concordant, BrabantFarma en CaZo) samen optrekken.

Meer informatie op de website van SBA Lees het PW-artikel

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl