Projectgroep geneesmiddelbeschikbaarheid van TAO-UA

Bij (dreigende) tekorten aan geneesmiddelen formuleert de projectgroep van de Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA) een advies aan de openbare apothekers en artsen inzake de te volgen handelwijze. De adviezen komen tot stand in overleg met de huisartsen en medisch specialisten, waarbij Farmanco ondersteunt.

De afgesproken werkwijze wordt vervolgens via de nieuwsbrief teruggekoppeld aan de leden, de LHV-HuisartsenKring Twente communiceert dezelfde informatie met haar leden.

“Het scheelt iedereen veel tijd als je dit regionaal afspreekt. Apothekers hoeven daardoor minder vaak te bellen, artsen worden minder vaak gestoord – met weer een telefoontje – en patiënten hoeven niet te wachten. Bovendien geeft het patiënten vertrouwen als elke zorgverlener hetzelfde zegt.”

Lees het PW-artikel Meer informatie over TAO-UA

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl