Voorbeelden van regionale samenwerking

Voorbeelden van regionale samenwerking

Op deze pagina staat een aantal voorbeelden van regionale samenwerking. Bijvoorbeeld over Knooppunt Ketenzorg, een inhoudelijk multidisciplinair samenwerkingsverband in de regio Zuid-Holland Noord. Of de Stichting Amstelland Zorg (StAZ), de regionale eerstelijns organisatie in de regio Amstelland.

Lees verder

Projectgroep geneesmiddelbeschikbaarheid van TAO-UA

Bij (dreigende) tekorten aan geneesmiddelen formuleert de projectgroep van de Twentse Apothekers Organisatie (TAO-UA) een advies aan de openbare apothekers en artsen inzake de te volgen handelwijze. De adviezen komen tot stand in overleg met de huisartsen en medisch specialisten, waarbij Farmanco ondersteunt.

Lees verder

Eerstelijns organisatie Stichting Amstelland Zorg

Stichting Amstelland Zorg (StAZ) is de regionale eerstelijns organisatie in de regio Amstelland. Onder aansporing van de zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid, is de stichting in 2020 van start gegaan. De Huisartsen Coöperatie, de Coöperatie FysioZorg Amstelland (FZA) en de Zorggroep Apothekers Amstelland (ZAA) zijn allen belanghebbenden.

Lees verder

Vaccineren in Friese apotheken

Een aantal Friese apothekers start met een pilot waarbij apotheken worden ingericht als vaccinatielocatie. In eerste instantie wordt de apotheek ingezet als pop-up locatie voor de GGD.

Lees verder

Haagse Zorgen voor zorginhoudelijke regionale transmurale afspraken

In de regio Haaglanden worden zorginhoudelijke afspraken tussen verschillende zorgverleners gemaakt in de werkgroepen van Haagse Zorgen. Zo is er een werkgroep Haagse Nieren, Haagse Longen, Haagse Vaten en Haags Suiker. Apothekers van de EFDH nemen hieraan deel.

Lees verder

Aanpak van onjuist oxycodongebruik in regio Arnhem

Door samenwerking tussen huisartsen, specialisten, verslavingszorg en apothekers in de regio Arnhem en omstreken is het aantal eerste uitgiften van kortwerkend oxycodon sinds 2019 meer dan gehalveerd. Dit is bereikt met hulp van een kerndocument, uniform postoperatief voorschrijfbeleid, werkafspraken en nascholingen.

Lees verder

Samen BBL'ers opleiden

Vanwege krapte op de arbeidsmarkt is in 2019 het landelijke BBL zij-instroomtraject 'Apothekersassistent? Ja. Natuurlijk!' in het leven geroepen. Doel: bevorderen van extra instroom en apothekers ondersteunen bij de werving en selectie van een BBL’er.

Lees verder

De wondbox met protocol in Twente

Om voorgoed een eind te maken aan alle onduidelijkheid rond de behandeling van wonden, staken zorgverleners in Twente de koppen bij elkaar en ontwikkelden de wondbox. De doos moet er voor zorgen dat alle patiënten met wonden op dezelfde manier en met dezelfde materialen worden behandeld.

Lees verder

Regio-organisatie O&I Utrecht Stad

De organisatie & infrastructuur Utrecht Stad (O&I) verenigt de huisartsen (HUS), apothekers (CAU) en fysiotherapeuten (FUS) in Utrecht Stad. De regio-organisatie is het stedelijk aanspreekpunt voor geïntegreerde zorg en ondersteuning binnen de eerste lijn. Een multidisciplinaire samenwerking rond preventie, zelfmanagement en een sluitend aanbod van zorg en ondersteuning. Dichtbij de mensen: 'In de wijk als het kan, in de stad als het moet'.

Lees verder

Transmuraal Formularium Nijmegen

Het Transmuraal Formularium Nijmegen geeft farmacotherapeutische adviezen bij veel voorkomende aandoeningen in de huisartsenpraktijk. Op eenvoudige wijze kan gezocht worden op aandoening, medicatie of op ICPC-code. DE versie voor de eerste lijn is digitaal te raadplegen via een website en app. In de ziekenhuizen wordt een uitgebreider versie toegepast inclusief specifieke behandelingen voor de tweede lijn.

Lees verder