Veilige principes als handvatten voor samenwerkingsafspraken

Het verbeteren van medicatieveiligheid in de care vraagt om samenwerking van alle schakels in de keten: apotheker, cliënt, arts, zorgmedewerker en zorgorganisatie. De ‘Veilige principes verder in praktijk’ beschrijft wie waar in de care verantwoordelijk voor is en ondersteunt u en andere partijen om afspraken te maken over een veilig medicatieproces.

Het project ‘Veilige principes verder in praktijk’ is een vervolg op ‘Veilige principes in de medicatieketen’. In dit project is ingezoomd op een aantal knelpunten bij de toepassing van de veilige principes, zoals de eigen rol van de cliënt en de dubbele controle van losse risico-medicatie. De inzichten hebben ertoe geleid dat de informatie uit het boek ‘Veilige principes in de medicatieketen – Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT)’ licht is geactualiseerd, en is overgezet naar een interactieve PDF (iPDF). Hierin kunnen apothekers op specifieke onderdelen klikken, zodat zij meteen bij de gewenste informatie terechtkomen.

iPDF: ‘Veilige principes in de medicatieketen - VVT’

Download

Toelichting: hoe gebruik ik de iPDF?

Download

Informatiekaarten voor cliënt en professional

De iPDF bevat informatiekaarten voor de cliënt en voor de professional. Informatiekaarten voor de cliënt kunnen apothekers gebruiken voor de bewustwording van de eigen rol als cliënt. De informatiekaarten voor de professional zijn ter ondersteuning voor het gesprek met de cliënt.

Bedoeling 'veilige principes'

Wat is de bedoeling van ‘veilige principes'? Medicatieveiligheid is iets anders dan het standaard toepassen van regels. Iedere cliënt en iedere situatie is namelijk anders. Professionals zullen op basis van professionele kennis en vaardigheden een afweging moeten maken: wat is nú veilig om te doen? Bekijk de animatievideo.

Bij medicatie zijn veel mensen betrokken: de cliënt (en mantelzorger), arts, apotheker, en ook een zorgmedewerker als de cliënt hulp nodig heeft bij medicatie. Onderstaande animatievideo laat zien hoe professionals in de medicatieketen kunnen samenwerken voor een veilig medicatieproces.

Platform Medicatieveiligheid Care

De KNMP is met ActiZ, NVZA, Verenso, BTN, LHV, LOC, NHG, NVAVG, PFN, VGN en V&VN vertegenwoordigd in het Platform Medicatieveiligheid Care. Het doel van dit Platform is de medicatiegerelateerde patiëntschade in de zorgsector terug te dringen door de 'veilige principes' toe te passen.

In 2012 ontwikkelde het platform de ‘Veilige principes in de medicatieketen’ die in 2015/2016 een vervolg heeft gekregen in het project 'Veilige Principes verder in de praktijk'. Dit project is mogelijk gemaakt door subsidie van ZonMw/Goed Gebruik Geneesmiddelen.

Dubbel controleren-lijst

Bepaalde medicatie die los geleverd wordt dient bij toediening dubbel gecontroleerd te worden. Zorgorganisatie en apotheker dienen met elkaar te overleggen welke medicatie dubbel gecontroleerd dient te worden. Op landelijk niveau is hiervoor een ‘dubbel controleren-lijst’ opgesteld, als uitgangspunt voor dit overleg. Deze lijst heette eerder: lijst ‘risicovolle medicatie’ of ‘dubbel paraferen-lijst’.

Dubbel controleren-lijst

Download

Toelichting bij dubbel controleren-lijst

Download