LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid

De LESA ondersteunt apothekers en huisartsen in het maken van werkafspraken over het informeren van de patiënt over geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden. Huisarts en apotheker kunnen samen de verplichting voor het informeren van de patiënt volgens de WGBO invullen door afspraken te maken over verantwoordelijkheden en taken.

Wij raden u aan om de aanbevelingen in het FTO te bespreken. U kunt hierbij het FTO-materiaal gebruiken dat door IVM in samenwerking met KNMP en NHG is ontwikkeld.

LESA Geneesmiddelen en verkeersveiligheid

(PDF 202.4 KB)

Download

Contact

Helpdesk GIC
Maandag t/m vrijdag 10.30 - 17.00 uur

(070) 373 73 77 gic@knmp.nl