Bijeenkomsten

De KNMP zorgt voor verbinding. Zowel met andere partijen, maar vooral ook de verbinding tussen de leden onderling. Zo worden er netwerkbijeenkomsten voor regionale apothekersorganisaties georganiseerd en clusteroverleggen tussen regio’s.

Netwerkbijeenkomsten in 2022

De KNMP organiseert netwerkbijeenkomsten voor de bestuurders van de regionale apothekersorganisaties en hun medewerkers. Elkaar ontmoeten en kennisdelen staan tijdens deze bijeenkomsten centraal. Alle regionale apothekersorganisaties worden hiervoor uitgenodigd.

In 2022 staan de volgende netwerkbijeenkomsten gepland:

  • 10 februari 2022 – 12.30-14.30 uur (online)
  • 21 juni 2022 – 10.00-15.00 uur, locatie BOVAG-huis te Bunnik
  • 5 oktober 2022 –10.00-15.00 uur, locatie BOVAG-huis te Bunnik

Netwerkbijeenkomsten in 2021

Netwerkbijeenkomst 15 september 2021

Tijdens deze online bijeenkomst is een update gegeven over de VIPP Farmacie, de opleiding tot kaderapotheker, de ondersteuning voor ROAZ-coördinatoren en de bestuurderstraining. Voorts maakte ook een toelichting op het KNMP-programma Regionalisering en een paneldiscussie onderdeel uit van de Netwerkbijeenkomst.

Naar de video van de netwerkdag van 15 september 2021 (achter inlog) Download de presentatie

Netwerkbijeenkomst 30 maart 2021

Op dinsdag 30 maart 2021 vond de eerste online netwerkbijeenkomst plaats. Onder leiding van KNMP-voorzitter Aris Prins zijn de deelnemers bijgepraat over actuele onderwerpen en vooral zijn twee voorzitters van regionale apothekersorganisaties aan het woord gelaten.

Naar de video van de netwerkdag van 30 maart 2021 (achter inlog) Download de presentatie

Clusteroverleggen

Een clusteroverleg is een structureel overleg van enkele regionale apothekersorganisaties en de KNMP. De clusteroverleggen rondom bepaalde thema’s of regio’s worden georganiseerd door de districtscoördinator van de KNMP. Voor meer informatie kunnen leden contact opnemen met hun districtscoördinator.

Contact

Rolf Latour
Districtscoördinator Oost

06 51 18 91 82 regionalisering@knmp.nl

Jeroen van de Pol
Beleidsmedewerker Farmacie & Markt

(070) 373 72 92 regionalisering@knmp.nl