Opiumwet

De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden.

Het gebruik van Opiumwet-middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden mag wel. Wel moet een arts of apotheker allerlei administratieve handelingen verrichten om het gebruik te verantwoorden. Hierop bestaat strenge controle.

Opiumwetmiddelen en verplichtingen

Op lijst I van de Opiumwet staan de harddrugs; middelen die volgens de overheid een onaanvaardbaar groot risico met zich meebrengen. Bijvoorbeeld heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD en XTC, zware pijnstillers en Ritalin. Op lijst II staan softdrugs zoals hennepproducten en slaap- en kalmeringsmiddelen. Afhankelijk van of het geneesmiddel op lijst I of II staat, zal wel of niet aan eisen, zoals beschreven in de Opiumwet moeten worden voldaan.

Bekijk Opiumwet Bijlage I

Bekijk Opiumwet Bijlage II

Schengenverklaring

Patiënten met geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen en naar een Europees land willen reizen dat onder de Schengenlanden valt, moeten een Schengenverklaring meenemen. Hierin staat dat de patiënt deze medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. De voorschrijvende arts moet die verklaring ondertekenen.

Aanvragen Schengenverklaring (Cak.nl)

Meer informatie voor patiënten over het aanvragen van de Schengenverklaring is te vinden op Hetcak.nl.

Open link

Informatie over Schengenverklaring via Rijksoverheid.nl

De Rijksoverheid biedt patiënteninformatie: 'Wat heb ik nodig als ik medicijnen meeneem op reis?'

Open link

Niet-Schengenlanden

Reizigers naar een land buiten het Schengengebied hebben toestemming nodig van de ambassade of het consulaat van het betreffende land in Nederland. Om die toestemming te krijgen, hebben zij een verklaring nodig van de voorschrijvende arts.

Handreiking opiumadministratie

De KNMP maakte in samenwerking met de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) een handreiking voor een werkbare en heldere administratie van opiumwetgeneesmiddelen. De handreiking moet bij apothekers eventuele onduidelijkheid over de uitvoer van en het toezicht op de Opiumwet wegnemen en de mogelijkheid tot digitale administratie onder de aandacht brengen.

Download de handreiking

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 juridischezaken@knmp.nl