Declaratieverkeer

De werkgroep Administratieve Lasten Farmacie werkt aan het verminderen van de regeldruk in de farmacie. Een aantal onderwerpen raken het declaratieverkeer. Deze onderwerpen zijn gedelegeerd naar het Operationeel Overleg Declaratieverkeer Farmacie (OODF) voor nadere analyse en uitwerking van mogelijke oplossingen. In het OODF zijn naast apotheekhoudenden ook AIS-leveranciers, gebruikers, tussenpartijen en zorgverzekeraars vertegenwoordigd.
Onderwerp Toelichting Status
Onjuiste of onvolledige AGB-code leidt tot afkeur Actuele AGB-bestanden in apotheek
De AGB-bestanden van zorgaanbieders en zorgverzekeraars bevat nu dezelfde set codes.
De frequentie voor uitleveren van de bestanden aan zorgaanbieders is al verhoogd van maandelijks naar wekelijks. Binnenkort is dit dagelijks mogelijk.
Symbool Gereed
Actualiseren AGB-registeren door voorschrijvers
ZN heeft aan ziekenhuizen gevraagd om voorschrijvers hun AGB-gegevens te laten controleren. En ook zeker te stellen dat iedere voorschrijver een AGB-code heeft.
Symbool Gereed
Recept is leidend bij AGB-controles
De apotheker neemt de AGB-codes van de voorschrijver en instelling op het recept over in de declaratie. Indien deze relatie in het AGB-register niet voorkomt, leidt dit niet tot afkeur van de declaratie. Zorgverzekeraars uniformeren hun controles.

Symbool In Uitvoering

Q3 2016

Afkeuring ondanks positieve COV-check AIS ondersteunt COV-check
Iedere AIS ondersteunt een automatische COV-check. Het aanpassen van de geregistreerde gegevens in het AIS vraagt een handmatige interactie.
Onderzoek naar criteria en technische waarborgen waaronder een volledige afgeronde positieve COV-check leidt tot declaratie.
Symbool Gereed

Positieve COV-check leidt tot vergoeding
Apothekers gaan geïnformeerd worden over het belang van het (handmatig) afronden van de COV check. Dit betekent het overnemen of controleren van de afwijkende gegevens.

Onderzoek naar criteria en technische waarborgen waaronder een volledige afgeronde positieve COV-check leidt tot declaratie.

Symbool In Onderzoek
Retourinformatie wordt laat of niet ontvangen

 

Verduidelijken retourinformatie
De toelichting bij de retourcodes na controles van declaratiebestanden en -regels is niet altijd eenduidig. Eenduidige retourinformatie zorgt voor snellere afhandeling van correctie van declaraties door apotheken.

Onderzoek naar eenduidige retourcodes, direct herleidbaar naar de fout, is opgestart.

Symbool In Onderzoek

Controle AP305-bestanden
Op de bestanden met retourinformatie, de zgn. AP305 bestanden,  wordt een beperkt aantal controles door VECOZO uitgevoerd. Retourbestanden bevatten soms nog fouten of worden niet ontvangen. Dit leidt tot problemen in het automatisch verwerken van bestanden bij de indieners waardoor correcties niet of niet tijdig doorgevoerd kunnen worden.

Onderzoek naar verbeteren AP305-bestanden is opgestart.

Symbool In Onderzoek

AP305-bestand bij 2e afkeur
Systemen van zorgverzekeraars kunnen per declaratie 1 keer een elektronisch retourbestand, AP305, aanmaken. Bij een 2e afkeur van dezelfde bestand wordt de retourinformatie in een pdf verstuurd. Dit leidt tot problemen in verwerking en afhandeling bij indieners.

Onderzoek naar gestructureerde aanlevering van 2e afkeur is opgestart.

Symbool In Onderzoek
Declaraties voor meerdere contacten worden automatisch afgekeurd

Meerdere declaraties voor middel en/of prestatie binnen verstrekkingsperiode toestaan
De praktijksituaties waarin meerdere declaraties in het kader van medicatieveiligheid of goede zorg terecht zijn worden geïnventariseerd. Dit is de basis voor onderzoek naar het aanpassen van bestaande controles.

Symbool In Onderzoek
Wijzigingsverzoeken declaratieverkeer

Declaraties vinden elektronisch plaats tenzij…
Het verder standaardiseren en uniformeren van het declaratieverkeer op basis van sectorale afspraken bespaart de apotheek werk en maakt de systeeminrichting eenvoudiger (minder declaratie varianten)

Onderzocht wordt of in principe al het declaratieverkeer elektronisch kan verlopen. Ook wordt geïnventariseerd wanneer dit niet mogelijk is, bijvoorbeeld bij niet-verzekerde zorg of een apotheek zonder contract.
Dit raakt onder andere de restitutienota en het rechtstreeks kunnen declareren op basis van aanvullende verzekering.

Symbool In Onderzoek

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl