Vermindering regeldruk

Regeldruk in de farmaceutische zorg is hoog. Maar tegelijkertijd ligt er een groot verbeterpotentieel. De KNMP zet, samen met andere organisaties, de schouders onder het verminderen van de regeldruk in de farmacie. Tijd die besteed wordt aan administratie, kan immers niet besteed worden aan de patiënt en de begeleiding bij het gebruik van geneesmiddelen. Op deze pagina treft u een overzicht van ontwikkelingen, onderzoeken en afspraken.

Laatste stand van zaken regeldruk

Nadat VWS door zeven beroepsgroepen – apothekers, fysiotherapeuten, huisartsen, medisch specialisten, psychiaters en wijk- en ziekenhuisverpleegkundigen – op 27 maart 2018 een schraplijst kreeg aangeboden met 62 schrappunten is op 23 mei het actieplan (Ont)Regel de Zorg door VWS gepresenteerd. 

Volg de voortgang op ORDZ.nl

Vermindering administratieve lasten eerstelijnszorg

Actuele informatie en een overzicht van alle afspraken over vermindering administratieve lasten in de eerstelijnszorg de website www.minderlastenmeerzorg.nl.

Op 25 mei 2016 ontving minister Schippers het rapport Vermindering administratieve lasten eerstelijnszorg, waarin tevens afspraken over de farmaceutische zorg zijn opgenomen.

Rapport: Vermindering administratieve lasten eerstelijnszorg

Afspraken Het Roer Gaat Om

Over hoe Het Roer Gaat Om ook voor apothekers tot minder administratieve lasten leidt, zijn aparte afspraken gemaakt.

Lees de afspraken van werkgroep ALF Rapport: Werksessie administratieve lasten

Een overzicht van de afspraken die met huisartsen zijn gemaakt in het kader van Het Roer Gaat Om kunt u terugvinden op de website www.hetroergaatom.nl.

Indicatiecode op recept voor hulpmiddelen

Een van de afspraken uit Het Roer Gaat Om is dat huisartsen op recepten voor hulpmiddelen de indicatie via een code vermelden. Dit is nodig om de hulpmiddelen ten laste te brengen van de zorgverzekering. Het gaat bijvoorbeeld om codes voor stoppen met roken en voor stoornissen van urinewegen, het metabolisme en/of de huid.

Bekijk de indicatiecodes hulpmiddelen

Minder regels, meer zorg

De KNMP, ASKA, NVPF en LHV apotheekhoudende huisartsen werken binnen ‘Minder regels, meer zorg’ samen aan het terugdringen van de regeldruk in de farmacie. Zorgverzekeraars Nederland, InEen, het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ACTAL) en het ministerie van VWS worden in dit traject ook geconsulteerd.

Op basis van onderzoek zijn er in samenwerking met apothekers uit de praktijk bij 25 onderwerpen verschillende oplossingsrichtingen tegen regeldruk geïdentificeerd. Deze oplossingsrichtingen staan in het rapport ‘Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden’.

Rapport: Oplossingsrichtingen regeldruk apotheekhoudenden

Uit het onderliggende onderzoek blijkt dat de regeldruk voor de apotheeksector bijzonder hoog is. 28% van de kosten en inspanningen zijn direct of indirect terug te voeren op wetten en regels.

Rapport: Businessanalyse regeldruk apotheekhoudenden

Meldpunt regeldruk

De KNMP houdt een vinger aan de pols. Ervaart u regeldruk die u niet terugleest in de onderzoeken of voortgangstabellen? Of wilt u een actieve bijdrage leveren om regeldruk in de apotheek te verminderen? Stuur een bericht naar .