Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)

De regelingen van de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) gelden ook voor openbare apothekers. Via onderstaande links treft u meer informatie over de WGBO.

Meestgestelde vragen over toepassing WGBO-bepalingen in de openbare apotheek

Download

Boek: ‘Apotheker en WGBO’ (Jurriane Rendering)

Open link

Rapport ‘Apotheker in de WGBO’ (2007)

Download

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wetten.nl)

Open link

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 juridischezaken@knmp.nl