Opiumwet

De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Het vervaardigen, bereiden, bewerken, verwerken, verkopen, afleveren, verstrekken en vervoeren ervan is ook verboden.

Het gebruik van Opiumwet-middelen voor medische en wetenschappelijke doeleinden mag wel. Wel moet een arts of apotheker allerlei administratieve handelingen verrichten om het gebruik te verantwoorden. Hierop bestaat strenge controle.

Opiumwetmiddelen en verplichtingen

Op lijst I van de Opiumwet staan de harddrugs; middelen die volgens de overheid een onaanvaardbaar groot risico met zich meebrengen. Bijvoorbeeld heroïne, cocaïne, amfetamine, LSD en XTC, zware pijnstillers en Ritalin. Op lijst II staan softdrugs zoals hennepproducten en slaap- en kalmeringsmiddelen. Afhankelijk van of het geneesmiddel op lijst I of II staat, zal wel of niet aan eisen, zoals beschreven in de Opiumwet moeten worden voldaan.

Tabel Opiumwetmiddelen en verplichtingen apothekers 

Bron: Farmawetgeving Compact Editie 2014/2015 door mr. J.A. Rendering.

Download

Schengenverklaring

Patiënten met geneesmiddelen die onder de Opiumwet vallen en naar een Europees land willen reizen dat onder de Schengenlanden valt, moeten een Schengenverklaring meenemen. Hierin staat dat de patiënt deze medicijnen meeneemt voor eigen gebruik. De voorschrijvende arts moet die verklaring ondertekenen.

Aanvragen Schengenverklaring (Cak.nl)

Meer informatie voor patiënten over het aanvragen van de Schengenverklaring is te vinden op Hetcak.nl.

Open link

Informatie over Schengenverklaring via Rijksoverheid.nl

De Rijksoverheid biedt patiënteninformatie: 'Wat moet ik doen als ik medicijnen wil meenemen naar het buitenland?'

Open link

Niet-Schengenlanden

Reizigers naar een land buiten het Schengengebied hebben toestemming nodig van de ambassade of het consulaat van het betreffende land in Nederland. Om die toestemming te krijgen, hebben zij een verklaring nodig van de voorschrijvende arts.

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 71 19 juridischezaken@knmp.nl