Informatiebeveiliging

Bij het verlenen van zorg aan patiënten in de apotheek en het uitwisselen van informatie met andere zorgverleners werkt u met gevoelige, patiëntgerelateerde informatie, waarmee u zorgvuldig omgaat. De KNMP biedt u hiervoor handvatten.
KNMP-richtlijn Informatiehuishouding en -beveiliging (juli 2010) Risicoanalyse NEN7510 Veilig online gegevens uitwisselen met HTTPS

Meldplicht datalekken

De meldplicht datalekken, die geldt sinds 1 januari 2016, roept in de praktijk veel vragen op. Wanneer is er sprake van een datalek? Welke informatie moet een apotheker aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en aan betrokken patiënten melden? Daarom ontwikkelde de KNMP samen met andere eerstelijnskoepels antwoorden op veelgestelde vragen en een 'eerste hulp bij datalekken'. Naar verwachting is in november 2016 een meer uitgebreide handreiking beschikbaar om apothekers te helpen.

Schema 'eerste hulp bij datalekken' Antwoorden op veelgestelde vragen

 

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl