Gevolgen Brexit voor apothekers

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor apothekers? De KNMP houdt het in de gaten. Laatste update: 14 september 2021, 15.00 uur.

De UK heeft afgezien van verlenging voor de onderhandelingen tussen de EU en UK en de overgangsfase. Per 1 januari 2021 zijn zij derhalve geen lidstaat van de EU meer (12 juni 2020). 


De KNMP heeft samen met de NVZA de leveranciers benaderd om apothekers actief te informeren over de leveringszekerheid van de geneesmiddelen voor hun patiënten. Vanuit het ministerie van VWS gaat er geen berichtgeving rechtstreeks naar de apothekers. Een kleine groep die tevens acteert als groothandel heeft wel een brief van de douane ontvangen indien zij geneesmiddelen betrekken uit het VK. Tevens heeft de Belastingdienst een kleine groep apothekers die regelmatig goederen afnemen uit het VK geattendeerd op de mogelijkheid om een vergunning voor btw-verlegging bij invoer aan te vragen.

Lees de brief (beschikbaar na inlog)

Stand van zaken aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

  • juni 2021 - Kamerbrief over de stand van zaken v/d relatie tussen EU-VK.
    ‘Met uitzondering van cannabisolie richting het VK zijn er op dit moment geen signalen van verstoring van de distributie van geneesmiddelen, lichaams-materialen of medische hulpmiddelen vanuit het VK naar Nederland en vice versa.’
  • 12 juni 2020 - De UK heeft afgezien van verlenging voor de onderhandelingen tussen de EU en UK en de overgangsfase. Per 1 januari 2021 zijn zij derhalve geen lidstaat van de EU meer.
  • 29 januari 2020 - Het Europees Parlement heeft het terugtrekkingsakkoord goedgekeurd. Dit was de parlementaire laatste stap in het proces die de Brexit mogelijk maakt.

  • Op 17 oktober 2019 is er een akkoord bereikt tussen de VK regering en de EU over aanpassingen in het terugtrekkingsakkoord zoals aangekomen door de Europese Commissie en het VK op 14 november 2018. Het Britse parlement heeft dit akkoord echter niet goedgekeurd.

  • De 27 EU-landen die in EU blijven en de Britse regering hebben besloten de datum voor een Brexit uit te stellen tot uiterlijk 31 januari 2020.

Bekijk de Brexit-tijdlijn

Wat zijn de gevolgen voor apothekers als er GEEN akkoord is bereikt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk?

Er bestaat dan een reëel risico dat geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vast komen te staan bij de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dit risico is in zijn algemeenheid sowieso aanwezig omdat er, ondanks alle voorbereidingen van douane en bedrijfsleven, gezien de onzekerheden, complexiteit en korte tijdspanne, fricties in de logistieke keten kunnen ontstaan. Deze zouden er niet zijn geweest als het Verenigd Koninkrijk lid zou blijven van de douane-unie en interne markt.

Wat zijn de gevolgen voor apothekers als er WEL een akkoord is bereikt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk?

Zekerheid daarover kan pas gegeven worden als de definitieve teksten van een akkoord beschikbaar zijn.

Welke informatie is er vanuit de overheid beschikbaar?

In opdracht van het ministerie van VWS heeft EY een overzicht gemaakt van groepen geneesmiddelen waarvan de handelsvergunninghouder nog in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd en/of die nog in Britse laboratoria worden getest voordat ze op de markt worden gebracht. Het CBG maakt een overzicht van zogenoemde kritieke geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen hebben een belangrijke afhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Deze lijst wordt met relevante stakeholders besproken om te komen tot oplossingen. Ook wordt de beschikbaarheid van alternatieve producten in kaart gebracht.

De overheid heeft een pagina met vragen en antwoorden over de Brexit gepubliceerd. De overheid heeft tevens een Brexit-loket opengesteld. Ook is de Brexit Impact Scan gelanceerd. Hoewel de Brexit Impact Scan niet op maat gesneden is voor de apotheekpraktijk, biedt deze wel algemene inzichten in de mogelijke impact en diverse potentiële gevolgen.

Hoe kunnen apothekers zich voorbereiden op een Brexit?

De KNMP adviseert om de berichtgeving op de website in de gaten te houden. Zodra er meer bekend is vanuit VWS en CBG wordt dit gecommuniceerd. De minister heeft in zijn brief van 28 oktober 2019 aangegeven dat apothekers en zorginstellingen hun geneesmiddelenvoorraden op basis van historisch verbruik goed op peil dienen te houden.

Welke stappen kan de overheid nemen om de leveringszekerheid van geneesmiddelen te borgen, in het geval een no-deal-Brexit?

Als er geen deal wordt gesloten en het Verenigd Koninkrijk een derde land geworden is, kan IGJ een ontheffing verlenen voor kritieke geneesmiddelen op grond van artikel 3.17a van de Geneesmiddelenwet. Dan kunnen gedurende een bepaalde tijd deze kritieke geneesmiddelen onverminderd ingevoerd worden.

Zie voor de gevolgen van de Brexit voor werkgevers en werknemers de pagina Buitenlandse diplomahouders of op de website van het CIBG.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl