Gevolgen Brexit voor apothekers

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor apothekers? De KNMP houdt het in de gaten.

De KNMP heeft samen met de NVZA de leveranciers benaderd om apothekers actief te informeren over de leveringszekerheid van de geneesmiddelen voor hun patiënten. Vanuit de overheid gaat er geen berichtgeving rechtstreeks naar de apothekers. Een kleine groep die tevens acteren als groothandel hebben wel een brief van de douane ontvangen indien zij geneesmiddelen betrekken uit het VK.

Lees de brief (beschikbaar na inlog)

Stand van zaken aanstaande vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie

 • Op 13 november 2018 bereikten de Europese Unie en de Britse regering een akkoord over Brexit. 
 • Het Britse parlement heeft het akkoord op 15 januari 2019 afgewezen.
 • Nu is het aan de Britse regering om aan te geven hoe verder. In de tussentijd zijn voorbereidingen gaande op alle scenario’s, inclusief de mogelijkheid van no deal. Als er geen deal komt, dan verlaat het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie per 29 maart 2019 zonder afspraken.

Wat zijn de gevolgen voor apothekers als er op 29 maart 2019 GEEN akkoord is bereikt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk?

Er bestaat dan een reëel risico dat geneesmiddelen en medische hulpmiddelen vast komen te staan bij de grens tussen het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Dit risico is in zijn algemeenheid sowieso aanwezig omdat er, ondanks alle voorbereidingen van douane en bedrijfsleven, gezien de onzekerheden, complexiteit en korte tijdspanne, fricties in de logistieke keten kunnen ontstaan. Deze zouden er niet zijn geweest als het Verenigd Koninkrijk lid zou zijn gebleven van de douane-unie en interne markt.

Wat zijn de gevolgen voor apothekers als er op 29 maart 2019 WEL een akkoord is bereikt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk?

Zekerheid daarover kan pas gegeven worden als de definitieve teksten van een akkoord beschikbaar zijn.

Welke informatie is er vanuit de overheid beschikbaar?

In opdracht van het ministerie van VWS heeft EY een overzicht gemaakt van groepen geneesmiddelen waarvan de handelsvergunninghouder nog in het Verenigd Koninkrijk is gevestigd en/of die nog in Britse laboratoria worden getest voordat ze op de markt worden gebracht. Het CBG maakt een overzicht van zogenoemde kritieke geneesmiddelen. Deze geneesmiddelen hebben een belangrijke afhankelijkheid van het Verenigd Koninkrijk. Deze lijst wordt met relevante stakeholders besproken om te komen tot oplossingen. Ook wordt de beschikbaarheid van alternatieve producten in kaart gebracht.

De overheid heeft een Brexit-loket opengesteld. Ook is de Brexit Impact Scan gelanceerd. Hoewel de Brexit Impact Scan niet op maat gesneden is voor de apotheekpraktijk, biedt deze wel algemene inzichten in de mogelijke impact en diverse potentiële gevolgen.

Hoe kunnen apothekers zich voorbereiden op een Brexit?

De KNMP adviseert om de berichtgeving op de website in de gaten te houden. Zodra er meer bekend is vanuit VWS en CBG wordt dit gecommuniceerd.

Welke stappen kan de overheid nemen om de leveringszekerheid van geneesmiddelen te borgen, in het geval een no-deal-Brexit?

Als er geen deal wordt gesloten en het Verenigd Koninkrijk een derde land geworden is, kan IGJ een ontheffing verlenen voor kritieke geneesmiddelen op grond van artikel 3.17a van de Geneesmiddelenwet. Dan kunnen gedurende een bepaalde tijd deze kritieke geneesmiddelen onverminderd ingevoerd worden.

Arbeidsmarkt

Wat betekent een no-deal-Brexit voor zorgverleners

Er zijn verschillende scenario's:

 • U werkt op dit moment met een Brits diploma in Nederland
  Er verandert niets voor u. In een no-deal-scenario blijven de vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma's in stand.
 • U wilt met een Brits diploma na de Brexit in Nederland gaan werken
  De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning van Britse diploma's voor het beroep van apotheker vervalt. Dat betekent dat apothekers met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma's direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling worden erkend.
  In een no-deal-scenario moeten voor alle gereglementeerde beroepen bij een aanvraag voor erkenning van het diploma eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld.
  Meer informatie over de procedures kunt u vinden op de website van het BIG-register. Via de advieswijzer kunt u alvast nagaan welke procedure voor u geldt. U kiest dan in plaats van het Verenigd Koninkrijk een derde land, bijvoorbeeld de Verenigde Staten.
 • U werkt met een Nederlands diploma in het Verenigd Koninkrijk
  Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke rechten u heeft en welke acties u mogelijk moet nemen. We adviseren u de websites van de bevoegde autoriteiten in het Verenigd Koninkrijk te raadplegen.
 • U wilt met een Nederlands diploma na de Brexit in het Verenigd Koninkrijk gaan werken
  Het Verenigd Koninkrijk bepaalt welke procedure voor u geldt.

Wat betekent een no-deal-Brexit voor werkgevers

Er zijn verschillende scenario's:

 • U heeft op dit moment BIG-geregistreerde zorgverleners met een Brits diploma in dienst
  In een no-deal-scenario verandert er niets voor uw Britse werknemers met een BIG-registratie. De vóór de Brexit afgegeven erkenningen van Britse diploma's en BIG-registraties op grond van Britse diploma’s blijven in stand.
 • U wilt na de Brexit zorgverleners met een Brits diploma in dienst nemen
  De mogelijkheid van automatische diploma-erkenning voor apothekers is niet meer van toepassing voor zorgverleners met een Brits diploma. Dat betekent dat apothekers met een Brits diploma geen gebruik meer kunnen maken van de snelle erkenningsprocedure, waarbij aangewezen diploma’s direct, zonder vakinhoudelijke beoordeling kunnen worden erkend.
  In een no-deal-scenario moeten voor alle gereglementeerde beroepen bij een aanvraag voor erkenning eerst de beroepskwalificaties vakinhoudelijk worden beoordeeld.

Meer informatie over de procedures kunt u vinden op de website van het BIG-register. Via de advieswijzer kunt u alvast nagaan welke procedure voor u geldt. U kiest dan in plaats van het Verenigd Koninkrijk een derde land, bijvoorbeeld de Verenigde Staten.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl