Handleiding toepassing mededingingsregels (Complianceprogramma)

Als brancheorganisatie vragen we uitdrukkelijk aandacht voor strikte naleving van het mededingingsrecht. Daarom is het KNMP Compliance programma ontwikkeld. Dit bevat een handleiding om de mededingingsregels in uw dagelijkse werkzaamheden te respecteren.

Bij het niet opvolgen van de mededingingsregels zijn de consequenties groot. De mededingingsautoriteiten kunnen hoge boetes opleggen en forse schadevergoedingen. Maar dit kan ook leiden tot negatieve publiciteit die afbreuk doet aan de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van de sector. De KNMP leeft daarom altijd de mededingingsregels na.

Complianceprogramma KNMP

(PDF 1.0 MB)

Download

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 juridischezaken@knmp.nl