Geneesmiddelenreclame

Hier vindt u informatie over wetgeving en zelfreguleringsafspraken over geneesmiddelenreclame, waaronder de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

De Stichting CGR, waar de KNMP sinds de oprichting in 1998 zitting in het bestuur heeft, heeft tot doel geneesmiddelenreclame gericht op beroepsbeoefenaren in goede banen te leiden via zelfregulering. Hiertoe is de Gedragscode Geneesmiddelenreclame opgesteld. In deze Gedragscode zijn onder meer specifieke bepalingen terug te vinden over mondelinge, schriftelijke en audiovisuele geneesmiddelenreclame. Daarnaast staan er regels in over het verlenen van gastvrijheid bij bijeenkomsten, het verstrekken van premies, geschenken en andere voordelen en eisen die worden gesteld aan bepaalde vormen van onderzoek met geregistreerde geneesmiddelen. De Keuringsraad KOAG/KAG voert het toezicht uit op publieksreclame voor geneesmiddelen.

Daarnaast is er zelfregulering over de transparantie van vergoedingen en financiële relaties van en respectievelijk tussen farmaceutische vergunninghouders en beroepsbeoefenaren.

De Nederlandse regelgeving over geneesmiddelenreclame stamt uit 1992 uit een EG-richtlijn over geneesmiddelenreclame (92/28). In 1994 is deze richtlijn als het Reclamebesluit Geneesmiddelen geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving. Per 1 juli 2007 verviel het Reclamebesluit. Sindsdien is de Geneesmiddelenwet van kracht. Hoofdstuk 9 (art 82 e.v) bevat de bepalingen over geneesmiddelreclame.

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 72 71 juridischezaken@knmp.nl