Geneesmiddelenreclame

Hier vindt u informatie over wetgeving en zelfreguleringsafspraken over geneesmiddelenreclame, waaronder de Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties.

De Nederlandse regelgeving over geneesmiddelenreclame stamt uit 1992 uit een EG-richtlijn over geneesmiddelenreclame (92/28). In 1994 is deze richtlijn als het Reclamebesluit Geneesmiddelen in de Nederlandse wetgeving geïmplementeerd. Per 1 juli 2007 verviel het Reclamebesluit. Sindsdien is de Geneesmiddelenwet van kracht. Hoofdstuk 9 (art 82 e.v) bevat de bepalingen over geneesmiddelreclame.

Zelfregulering

Gelijk met de introductie van het Reclamebesluit in 1994 hebben alle partijen die betrokken zijn bij de geneesmiddelenvoorziening, zelfregulering opgezet. Dit in de vorm van Stichting CGR, waar de KNMP medeoprichter van is en zitting in het bestuur heeft. De CGR heeft de Gedragscode Geneesmiddelenreclame opgesteld. Deze code is aangepast aan de Geneesmiddelenwet.

Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties

Deze regeling is van kracht sinds 1 januari 2012. De gedragsregels van de CGR verplichten apothekers tot openbaarmaking van financiële banden met farmaceutische ondernemingen vanaf € 500,- per jaar. De meldplicht geldt zowel voor de farmaceutische industrie als voor de apotheker. Het gaat daarbij onder andere om de volgende financiële relaties: dienstverleningsovereenkomsten, zoals consultancy-activiteiten, deelname aan een adviesraad, optreden als spreker, uitvoering van niet-Wmo-plichtig onderzoek en sponsoringsovereenkomsten. Bestaande inkoopcontracten voor geneesmiddelen tussen apothekers en industrie en bijbehorende kortingen vallen buiten de regeling.

Overeenkomsten boven de € 500,- worden openbaar gemaakt in een centraal transparantieregister dat vanaf 1 januari 2013 online is te raadplegen. Dit register is voor iedereen toegankelijk.

Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR)

Open link

Contact

Helpdesk Juridische Zaken
Maandag t/m vrijdag 11.00 - 17.00 uur

(070) 373 71 19 juridischezaken@knmp.nl