Bedrijfsvoering

De KNMP biedt handvatten bij het toepassen van fiscale en mededingingsregels. Ook is er een standpunt over contant betalen in de apotheek.
KNMP-standpunt contant betalen
Een overzicht van constateringen van de KNMP over cash betalen in de apotheek: het standpunt 'Goede zorg en gezond verstand'. Het standpunt is aangevuld met informatie van de overheid.
Apotheek & btw
De fiscale wet- en regelgeving is voortdurend aan verandering onderhevig. Btw maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. De KNMP ondersteunt u in het signaleren en afhandelen van situaties waarop btw al dan niet van toepassing is.
Handleiding toepassing mededingingsregels (Complianceprogramma)
Als brancheorganisatie vragen we uitdrukkelijk aandacht voor strikte naleving van het mededingingsrecht. Daarom is het KNMP Compliance programma ontwikkeld. Dit bevat een handleiding om de mededingingsregels in uw dagelijkse werkzaamheden te respecteren.
Geneesmiddelenreclame
Hier vindt u informatie over wetgeving en zelfreguleringsafspraken over geneesmiddelenreclame, waaronder de Gedragscode Geneesmiddelenreclame.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl