Bedrijfsvoering

De KNMP biedt handvatten bij het toepassen van fiscale en mededingingsregels.
Geneesmiddelenreclame
Hier vindt u informatie over wetgeving en zelfreguleringsafspraken over geneesmiddelenreclame, waaronder de Gedragsregels openbaarmaking financiële relaties.
Handboek Apotheek & btw
De rol en het verdienmodel van de apotheek veranderen. Daarmee verandert ook de bijbehorende fiscale wet- en regelgeving. Btw maakt hier een belangrijk onderdeel van uit. De KNMP stelde het 'Handboek Apotheek & btw' op en ondersteunt u in het signaleren en afhandelen van situaties waarop btw al dan niet van toepassing is.
Handleiding toepassing mededingingsregels (Complianceprogramma)
Als brancheorganisatie vragen we uitdrukkelijk aandacht voor strikte naleving van het mededingingsrecht. Daarom is het KNMP Compliance programma ontwikkeld. Dit bevat een handleiding om de mededingingsregels in uw dagelijkse werkzaamheden te respecteren.

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl