Algemene Verordening Gegevensbescherming

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese privacywetgeving, die per 25 mei 2018 de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangt.

De AVG bevat aangescherpte privacyregels voor alle maatschappelijke sectoren, waaronder de zorg. Zo wordt de positie versterkt van patiënten en krijgen zij extra privacyrechten. Apotheken die persoonsgegevens (zoals medicatiegegevens) verwerken, krijgen hierdoor meer verplichtingen. De nadruk ligt – meer dan nu – op de verantwoordelijkheid van apotheken om te kunnen aantonen hoe de privacy van de patiënt is geborgd.

In de AVG-brochure speciaal voor apothekers staat uitgelegd wat hetzelfde blijft in vergelijking met de bestaande (zorgspecifieke) wet- en regelgeving, wat de veranderingen zijn en wat dit voor de apotheek betekent.

Lees de AVG-brochure

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl