Regelgeving

Als apotheker heeft u te maken met diverse regels: voor vervaardigen en verhandelen van geneesmiddelen, maar ook voor het berekenen van btw en privacy van de patiënt. De KNMP geeft uitleg over de verschillende vormen van regelgeving. De Helpdesk Juridische Zaken ondersteunt bij specifieke vragen.

Onderwerpen binnen Regelgeving

Bedrijfsvoering

De KNMP biedt handvatten bij het toepassen van fiscale en mededingingsregels.

Lees verder

Brexit

Wat zijn de gevolgen van de Brexit voor apothekers? De KNMP houdt het in de gaten.

Lees verder

Falsified Medicines Directive

Elke verpakking van een receptplichtig geneesmiddel in Europa moet vanaf 2019 een uniek serienummer hebben dat is vastgelegd in een centrale database. Apotheekmedewerkers mogen dan alleen nog medicijndoosjes met geldige serienummers uitgeven. Dit is een maatregel tegen vervalsing uit de Falsified Medicines Directive (FMD) van de Europese Commissie.

Lees verder

Geneesmiddelen en grondstoffen

De Geneesmiddelenwet bevat bepalingen voor de vervaardiging van het geneesmiddel, het in de handel brengen en de distributie tot aan de patiënt. De Opiumwet verbiedt het bezit van bepaalde middelen die staan vermeld op lijst l en ll van de Opiumwet. Volgens de regelgeving voor precursoren mogen apothekers chemicaliën die kunnen worden gebruikt om drugs of explosieven mee te maken (precursoren) alleen onder voorwaarden op voorraad houden en/of verhandelen.

Lees verder

Regeldruk

Regeldruk in de farmaceutische zorg is hoog. Maar tegelijkertijd ligt er een groot verbeterpotentieel. De KNMP zet, samen met andere organisaties, de schouders onder het verminderen van de regeldruk in de farmacie.

Lees verder

Rechten, plichten en klachten

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) regelt de onderwerpen kwaliteit en klachtrecht en verplicht zorgaanbieders om ‘goede zorg’ te bieden. In de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) zijn de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners vastgelegd.

Lees verder

Recepten bewaren

Recepten moeten 20 jaar bewaard worden. Dat staat in artikel 5.1 Regeling Geneesmiddelenwet. Sinds 2007 zijn naast papieren recepten ook elektronische recepten toegestaan, ook voor opiumwetmiddelen. Belangrijk bij elektronische (Opiumwet)recepten is dat de authenticiteit van recept en voorschrijver vaststaan. De KNMP is met het veld daarvoor praktische normen aan het ontwikkelen.

Lees verder