Vergoedingen LSP

Verzekeraars, koepelorganisaties en de VZVZ maakten voor de periode 2016-2017 nieuwe afspraken over de financiering van het LSP. Deze afspraken staan in een vergoedingenreglement. Apothekers ontvangen een structurele vergoeding voor het gebruik, een opt-in vergoeding en een vergoeding voor UZI-middelen.

Uitgangspunten

 • De vergoedingen tijdens de convenantperiode 2016-2017 wijzigen niet, tenzij voorwaarden of omstandigheden veranderen.
 • De uitbetaling vindt plaats via de stichting VZVZ Derdengelden.
 • Per half jaar wordt bepaald voor welke vergoeding de zorgaanbieder in aanmerking komt.

Soort vergoedingen

Apothekers die zijn aangesloten op het LSP komen in aanmerking voor de onderstaande vergoedingen:

 1. Structurele vergoeding voor gebruik
  Als apothekers het LSP daadwerkelijk gebruiken, krijgen zij 1 keer per jaar een zogenaamde structurele vergoeding. Aan deze structurele vergoeding zijn voorwaarden verbonden over het aantal aangemelde dossiers.
 2. Opt-in vergoeding
  Apothekers hebben recht op een opt-in vergoeding. Dit is een tegemoetkoming voor de inspanning voor het registreren van de toestemming van de patiënt. De opt-in vergoeding is een variabel en niet gemaximeerd bedrag en gebaseerd op het aantal patiëntdossiers dat is aangemeld bij het LSP.
 3. Vergoeding UZI-middelen
  De UZI-middelen, het servercertificaat en de persoonlijke passen worden vergoed.
Uitleg over vergoedingen voor apothekers

Vergoedingenreglement

De stichting VZVZ Derdengelden heeft een vergoedingenreglement opgesteld. Uitsluitend aan dit reglement kunnen aanspraken en/of rechten worden ontleend. In dit reglement is ook opgenomen hoe LSP-gebruikers bezwaar kunt maken als zij het niet eens zijn met een toegekende vergoeding.

Bekijk het vergoedingenreglement

Contact

KNMP
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00 uur

(070) 373 73 73 communicatie@knmp.nl