Vergoedingen LSP

Verzekeraars, koepelorganisaties en de VZVZ hebben voor de jaren 2013 tot 2016 afspraken gemaakt over de financiering van het LSP. Deze afspraken maken onderdeel uit van het convenant ‘Gebruik LSP 2013-2016’ en zijn verder uitgewerkt in een vergoedingenreglement. Zorgaanbieders ontvangen een vergoeding als tegemoetkoming in de kosten die worden gemaakt voor de aansluiting op, het gebruik van het LSP en de opt-in registratie.

Uitgangspunten

 • De vergoedingen worden tijdens de convenantperiode (2013-2016) niet gewijzigd. Tenzij voorwaarden of omstandigheden wijzigen.
 • De uitbetaling vindt plaats via de stichting VZVZ Derdengelden. De zorgaanbieders hoeft niets te declareren.
 • Per kwartaal wordt bepaald voor welke vergoeding de zorgaanbieder in aanmerking komt.

Soort vergoedingen

U kunt in aanmerking komen voor de onderstaande vergoedingen:.

 1. Structurele vergoeding voor gebruik
  Als u het LSP daadwerkelijk gebruikt, krijgt u één keer per jaar een zogenaamde structurele vergoeding. Aan deze structurele vergoeding zijn voorwaarden verbonden over het aantal dossiers dat u heeft aangemeld bij het LSP.
 2. Opt-in vergoeding
  U heeft ook recht op een opt-in vergoeding. Dit is een tegemoetkoming voor uw inspanning voor het registreren van de toestemming van de patiënt. De opt-in vergoeding is een variabel en niet gemaximeerd bedrag en gebaseerd op het aantal patiëntdossiers dat is aangemeld bij het LSP.
 3. Vergoeding UZI-middelen
  Momenteel wordt onderzocht of de pasuitgifte vanaf 2014 efficiënter, en dus ook goedkoper, kan worden. Voor 2013 is door de zorgverzekeraars budget beschikbaar gesteld om de UZI-middelen die u nu nodig heeft voor het LSP te vergoeden.

Vergoedingen apothekers op VZVZ.nl

Open link

Vergoedingenreglement

De stichting VZVZ Derdengelden heeft een vergoedingenreglement opgesteld. Uitsluitend aan dit reglement kunnen aanspraken en/of rechten worden ontleend.

Vergoedingenreglement

Open link

In dit reglement is ook opgenomen hoe u bezwaar kunt maken indien u het niet eens bent met een toegekende vergoeding.